Home , Köşe Yazıları , Pisa sonuçları açıklandı! Şaşırmışlık tiyatroları sürüyor!

Pisa sonuçları açıklandı! Şaşırmışlık tiyatroları sürüyor!

MEHMET YALÇIN | 04 – 01 – 2010 | Uzun yıllardan beri tartışması süren temel eğitim sistemi önümüzdeki yıllarda da devam edeceğe benziyor. Uluslararası öğrenci başarılarını değerlendirme projesi olan PISA kesin sonuçları 07 Aralık 2010 tarihinde Berlin’de açıklandı.

Araştırma kısa adı OECD olarak adlandırılan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 34 kurucu ülkesi ve 31 OECD’ye ortak ülkede yapıldı. Araştırma Programme for Internatıonal Student Assessment yada Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı/Projesi kısa adıyla PISA olarak adlandırılmakta olan yapılanma tarafından yapılıyor. PISA ‘’ öğrencinin bilgi düzeyini ölçmekten çok, ‘öğrencilerin bilgilerini günlük yaşama uygulama, yazılı materyali anlama, yorumlama ve kullanma, düşüncelerini analiz edebilme, akıl yürütme, karşılaştırma ve değerlendirme yapma, bilimsel bilgiyi kullanma, bilimsel soruları tanımlama, doğayı anlama ve gözlemleri hakkında karar alma’ gibi yeteneklerini ölçmekte’’ olduğu bilinir.Her üç yıllık periyotlar halinde yapılan araştırma, üç dalı kapsamakta. Bu dallar fen(doğa)bilimleri, matematik, okuma ve anlama. Her yapılan araştırmada bu üç daldan birine ağırlık verilmekte. 2009 araştırmasında ‘’okuma ve anlama’’ alanına ağırlık verildi.Önümüzdeki yıllarda 2012 Matematik, 2015 yılında ise Fen (Doğa) bilimleri dalına ağırlık verilecek. 2009 araştırması rastgele seçilen 15 yaşındaki ve yaklaşık olarak 470 bin öğrenciyi kapsadı. Okuma ve anlama alanında ilk  beş sırada Güney Kore, Finlandiya, Kanada, Yeni Zelanda ve Japonya’daki öğrenciler yer aldı. Avusturya ise ayrı ayrı 280 okuldan alınan 6590 öğrenci test yapıldı.

Dünyada 65 ülkede yapılan araştırma ve yapılan testler sonucu Avusturya hayli gerileyerek arka sıralarda ancak konaklaya bildi. Yapılan test sonuçları, fen bilimlerinde 17 derece gerileme, matematikte 9 derece gerileme ve en vahim olanı ise okuma ve anlamada 20 derece gerileyerek 31. sıraya düşmüş olması.

Fakat, kesin sonuçlar açıklanmadan, muhtemel sonuçların tahminleri üzerinden, özellikle Avusturya da daha önceden tartışması süren, temel eğitim/resmi eğitim/okul  sistemi, tekrardan gündemin birinci sırasına oturdu. Belirli aralıklarla yapılan PISA test sonuçları sanki daha önceden hiç bilinmeyen yada çok saf bir niyetle söyleyeyim ki, tahmin edilemeyen sonuçlarmış gibi hayli şaşırmışa benziyorlar, daha doğrusu rollerini gayet iyi oynuyorlar. Bırakın kapitalist düzenin temel eğitimdeki rolünü, hükmedişinin ayrıntılarını, nasıl bir insan yetiştirme isteğini, sadece çıblak gözle bakıldığında dahi görülecek kadar ayen-beyan olan gerçeği görmemek yada görmemezlikten gelerek hayretler içine düşmüş rolü yapmak, paylarına düşeni açıklamada ki korkunun büyüklüğünde yatıyor. Aslına bakarsanız PISA sonuçlarının ne düzlemde olduğundan çok özellikle bu sistemin nasıl bir insan yetiştirme uğraşı, ön plana çıkıyor. Sormayan, sorgulamayan, toplumsal değil ‘ben’ eksenli düşünen, bir kişilik yaratmaya yönelik bir çabadır.

Eğitim sistemindeki sonuçların negatifliğinin – gerilemişliğinin, sistemle ilişkisi, yönelimi, öğrenme ve öğretme yol ve yöntemleri, beklentiler, pedogojik yaklaşımlar, ayrılan bütçe ve verilen değer üzerinden çok, tartışmaların bazı toplumsal kesimlerin suçlanması üzerinden yürütülüyor olması, rahatsız edici pozisyonda sürüyor. Tartışmalar sorunlara açıklık getirme değil, neden ve niçinlerini ortaya çıkarma yöneliminden çok (ki  özellikle üst düzey yetkililer tarafından)  özellikle göçmen çocuklarının suçlu olarak gösterilme çaba ve uğraşları masumane bir yanılgı olmadığı bilinmeli. Her fırsatta yabancı düşmanlığını körükleyen, milliyetçi, şöven, kafatascı zihniyetlerin, bu konuda da faturayı göçmen öğrencilere kesmek istemesi çokta beklenmeyen bir durum değil.

’’Göçmen öğrenciler orantısı çok’’ yada ‘’Göçmen çocukları almanca bilmiyor’’ yada bir internet sayfasında gözüme takılmıştı ‘’Türken ziehen Pisa-Ergebnisse nach unten’’ yani serbest çeviriyle ‘’Pisa sonuçlarını Türkler aşağıya çekiyor’’ gibi değerlendirmeler.

Gözardı edilemiyecek durum, PISA testleri çoğunlukla anadili almanca olan çocuklarda yapıldı. Diğer taraftan göçmen çocukları almancayı ahrenleri kadar biliyorlar ve eğitimlerine bu ülkede başladıkları gibi, bu ülkede de devam ediyorlar. Eğer suçlu aranacaksa özellikle bu sistem ve sistemin yarattığı eğitimde aranmalı.

Bu konuda herkesin mutlaka söyleyecek bir sözü vardır. Bunda hiç şüpem yok.Fakat, daha da öne çıkarılması gereken karşı hareket ve etkinliklerdir. Asgari müşterek sorunlar üzerinde bir birliktelikle yapılacak çok şeylerin olduğu gerçeği. Çocuklarımız üzerinden dünyanın felakete sürüklenmesine izin vermeyelim.