Home , Avrupa , OHAL’E KARŞI ÇIKALIM, DEMOKRASİ YALANINA ALDANMAYALIM!

OHAL’E KARŞI ÇIKALIM, DEMOKRASİ YALANINA ALDANMAYALIM!

ATİK Logo

Faşist diktatörlük Askeri darbe girişimini bahane ederek 20 Temmuz günü OHAL ilan etmiştir. Türk devletinin olağan bir süreçten geçmediği açıktır. Bu olağan dışılığı olağanüstü uygulamalarla aşmaya çalışması da yeni bir şey değildir.

Türk egemen sınıfları kuruluşundan itibaren faşizme uygun olarak olağan üstü bir konumlanış içinde olmuştur. Bu bağlamda burjuva demokratik sistemlerde Olağan Üstü Hal hali Türk hakim sınıfları için olağan uygulamaların kendisidir. Faşist diktatörlüğün OHAL, sıkı yönetim gibi uygulamaları ise artık kendi rutin faşist baskı politikalarının da yetmediğine işaret etmek amacıyla hayata geçer.

Şimdi tamda 15-16 Temmuz’da gerçekleşen ve devletin kalpgahına yapılan askeri darbe girişimi Türk hakim sınıflarını daha fazla saldırgan bir konumlanışa itmiştir. Fettullah Gülen örgütünün devlet içindeki ve devlet dışındaki fişlenmiş ve bilinen tüm unsurlarına karşı devasa bir tasfiye operasyonu hızla devreye sokulmuştur. Yasalar dinlenmeksizin anayasa mahkemesi, Yargıtay ve danıştay üyeleri, hakim ve savcılar, asker ve polisler, akademisyenler, gazeteciler de dahil olmak üzere binlercesi tutuklanmış, 50 bin devlet memuru açığa alınmıştır. Darbe girişimini bu şekilde tasfiyeye dönüştüren hakim sınıf kliği, bu saldırının genişleyerek demokratik-devrimci ve ilerici güçlere yönlendirecek ve uygulayacak bir hamleyi atmaktan geri durmayacaktır. OHAL uygulamasının “darbe girişimi”ne karşıtlık dışında gelişecek her muhalefeti hedefleyeceği, devletin faşist uygulamalarına karşı çıkışı bu yolla zapturapt altına almaya çalışacağını söylemek için müneccim olmaya gerek yoktur.

Bu devletin kendi içindeki her kapışmayı halk kesimlerine yönelik bir saldırı için gerekçe yaptığı tarihsel deneyimle sabittir. OHAL askeri darbe bahane edilerek yapılmıştır, ancak devletin kendini korumak için kitlelere yönelik psikolojik bir savaş aygıtı işlevi vardır. Siyasal ve toplumsal sorunların dile getirilmesinin dahi suç kapsamına alınacağı genelgeler, talimatlar ile devletin tüm mekanizmaları tarafından şimdiden ifade edilmektedir.

OHAL uygulaması siyasi krizin derinleşeceğine ve memnuniyetsizliğin artacağına yönelik bir ön görünün üzerine inşa edilmiş bir tedbirdir. Toplumsal muhalefeti “darbe” tehlikesi ile baskılayacak güçlü bir aygıttır.

İktidar dalaşında  AKP, karşıtı klikleri de tasfiyeyi ve güçten düşürmeyi amaçlayan OHAL sürecinde, işçi,emekçi ve ezilen muhalif kesimleri neler bekliyor:

Türkiye de hak ihlallerini içerecek,demokratik tepki ve mücadeleleri kısıtlayıp, engelleyecek olan OHAL döneminde, Grevler,miting ve yürüyüşler yasaklanacak,Gezi ve seyahat özgürlükleri kısıtlanacak,Yerleşim birimlerinde Valiler tarafından istenildiği sürelerde sokağa çıkma yasakları uygulanacak.

Kimlik kontrolleri yapılarak, ev , araç ve işyerleri kolluk güçlerince aranıp keyfi tedbirler istenildiği gibi uygulanacak.

Muhalif demokrasi güçlerine ve devrimci örgütlere, sosyalist yayınlara, aydınlara baskılar artırırılacak. Toplum zaptu rapt altında tutularak, faşist yasalar çıkarılacaktır.

Gözaltı süresinin keyfi şekilde uzatılması, polis ve jandarmada işkencenin kurumsal şekilde hayata geçmesi söz konusu olacaktır.

Kürt ulusuna yönelik hali hazırda uygulamada olan OHAL, sıkı yönetim ve savaş hali, katliam ve baskılar bu yeni “yasal” düzenleme ile dahada pervazsızlaşarak sürdürülecek.

Devrimci demokrasi güçlerine direnmek ve baskı yasalarının kurumsallaşarak sürdürülmesi olan OHAL e karşı mücadele yürütmesi önümüzdeki dönemin başlıca görevidir.

OHAL’e karşı Avrupa ilerici ve demokratik kamuoyunu bilgilendiren, harekete geçiren buna karşı ortak mücadele hattı kurulmalıdır. Faşist diktatörlüğün yeni maskesi OHAL’e karşı tüm devrimci demokrat kamuoyunu birlikte mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz!

OHAL’in halkın yaşam alanını etkilemeyeceği söylemleri yalandır.

OHAL’in sadece devlet içindeki Fettullahçılara karşı tedbir olduğu yalandır.

OHAL’in ekonomik ve siyasi yaşamı belirlemeyeceği söylemi yalandır.

OHAL faşist uygulamaların dozunun arttırılmasıdır.

OHAL ülke sathında her türlü muhalefetin yasaklanmasıdır.

OHAL’e karşı demokratik mücadeleyi yükseltmek tarihsel bir sorumluluktur.

OHAL Askeri darbe girişiminin başarısıyla elde edeceği uygulamanın bizzat kendisidir.

Demokrasiyi koruma yalanına aldanma OHAL’e karşı çık!