Home , Avrupa , Nürnberg’de Müzik Festivali

Nürnberg’de Müzik Festivali

NÜRNBERG|17.05.2023| Gençlik örgütü Rebell’in Nürnberg’de organize ettiği müzik festivali, Pegnitz Park’ında gerçekleştirildi. YDG- Nürnberg etkinliğe kitlesel olarak katılım sağladı. Ekinkinlikte YDG adına bir bildiri okundu. Bildiride mültecilerin yaşadığı zorluklara değinilerek şu açıklamalar yapıldı: „Öncelikle, günümüzde dünya coğrafyalarında, yaşanan kitlesel göçleri üç kategoride ele almak gerekiyor.

Birincisi; emperyalist pazar rekabetinden dolayı, birçok coğrafyada yapılan savaşlar neticesinde; evini, işini ve yurdunu kaybeden kitleler, Avrupa ülkelerine mülteci olarak geliyorlar.

İkincisi; emperyalist tekeller, aşırı kar hırsı için, çevre ve doğayı meta haline getirerek, dünyada yaşanan ekoloji sorunları yaratmış bulunuyorlar. Bu anlamda, yaşanan açlık, yoksulluk, işsizlik ve kuraklık nedeniyle, Avrupa coğrafyasına gelen göç akımı.

Üçüncüsü ise, tek tek ülkelerde faşist diktatör yönetimlerin; düşünce özgürlüğü, kadın özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, yürüyüş ve miting özgürlüğü gibi, temel insan hak ve özgürlüklerin baskı altına alındığı ve tüm bunlardan dolayı, kovuşturma, soruşturma ve cezalandırmaya neden olduğu durumlardan ötürü, ülkesini terk ederek gelen politik mülteci kitleler söz konusudur.

 Bu üç temel nedenlerden dolayı, Avrupa’ya gelen göçmen kitlelerin; politik, sosyal ve ekonomik olarak, yaşadığı sorunlar çok kapsamlıdır. Bizimde bugün Almanya’da yaşadığımız sorunlar bunların dışında olan sorunlar değildir’’