Home , Avrupa , Nürnberg’de Dernek Kongresi Yapıldı

Nürnberg’de Dernek Kongresi Yapıldı

NÜRNBERG|03.04.2023|Nürnberg Dialog der Kultüren derneği 9. Genel Kurulunu başarıyla gerçekleştirdi. Açılış konuşması ve saygı duruşu ile başlayan konreye üyelerin büyük çoğunluğu katılım sağladı.

Bir yıllık faaliyet ve mali rapor okunduktan sonra, denetim kurulu raporunu okudu. Faaliyet raporu tartışıldıktan sonra oylamaya sunuldu ve bazı eksiklikleri olmasına rağmen başarılı bulundu. Mali rapor aklandıktan sonra onbeş dakikalık ara verildi. İkinci bölümde, gençlerinde içinde yeraldığı yeni yönetim kurulu seçildi. Üç kişilik denetim kurulu seçildikten sonra dilek ve temennilerle kongre sona erdi.

Kongrede öne çıkan örnek özellikler vardı. Faaliyet raporunu sunan eski yönetimin, neleri yapıp neleri yapamadığını sunması, kendi yönetimlerine yönelik özeleştirel yaklaşması, yine onlarca yıl bölgede kurumlarımıza hizmet vermiş yaşlı üyelerimizin aktiv olarak görev alıp genç yoldaşlarımıza moral konuşmaları yapmaları, farklı kurumlardan dostlarımızın sorumluluk alarak dayanışma içerisinde bulunmaları öne çıkan özelliklerdi.