Home , Avrupa , NRW`de 100 Kişinin katıldığı Panel ve Kaypakkaya Anması

NRW`de 100 Kişinin katıldığı Panel ve Kaypakkaya Anması

ibrahim_kaypakkayaALMANYA| 22-01-2013 | 20 Ocak Pazar günü gercekleştirilen İbrahim Kaypakkaya anması ve Türkiye Devrimi Açısından İbrahim Kaypakkaya’nın Rolü ve Değeri konulu Panele ilişkin, AHM  (ATIK-Haber Merkezi) ne  E-Posta ile ulaşan  açıklamayı kamuoyu ile  paylaşıyoruz….

`TKP/ML’nin kurucu ve kuramcısı, Türkiye coğrafyasındaki komünist ve Devrimci hareketin en kalifiye temsilcisi, İbrahim Kaypakkaya’nın, burjuva-feodal faşist devletin asker-sivil güçlerince, Diyarbakır zindanlarında katledilişinin 40. yıl dönümüne dair, TKP/ML’nin yaptığı çağrı üzerine; 20 Ocak 2013 tarihinde yapılan etkinlikle an`ldı. Anma etkinliği, devrim ve Kominizim mücadelesinde hayatlarını yitirenler için yapılan saygı duruşuyla başladı.

Saygı duruşunun ardından, ulusal ve sosyal kurtuluş mücadelesinde, yaşamını kaybeden devrimci ve komünistler şahsında, hazırlanan sinevizyon gösterildi. Sinevizyon kitle tarafından ilgiyle izlenildi.

Sinevizyon gösteriminden sonra; Türkiye Devrimi Açısından İbrahim Kaypakkaya’nın Rolü ve Değeri konulu Panele, Türkiyeli komünist ve devrimci partilerden; TKP/ML, MLKP, MKP ve TİKB olarak  4 örgüt katıldılar. Panelde ilk sunumu alan, TKP/ML temsilcisi, Paris’te üç Kürt kadınını katliamını kınayarak, konuşmasına başladı, yapılan 20 dakikalık sunumda, özellikle, Kaypakkayanın, Diyarbakır zindan direnişinde yaratığı ser verip sır vermeme geleneği ve MLM ideolojisi doğrultusunda, ülke coğrafyasında süren, 50 yıllık suskunluk ve pasifsizime, parlamentarizme, ordu şakşakçılığına, teslimiyetçiliğe ve her türden oportünizme karşı tuttuğu yolun önemi üzerinde durarak, Yine uluslar arası saflaşmada modern revizyonizme karşı Mao’nun yolunda saf tutarak uluslar arası alanda seçkin bir yerde durmaktadır. Denildi. Ve yine 1970’li yılların iç ve dış gelişmeler içerisinde Kaypakkayanın ortaya çıkmasıyla birlikte, Kemalizm, Devlet, Faşizm ve Ulusal sorunda ortaya koyduğu parlak görüşleriyle ve saf tuttuğu yerde kendi zamandaşlarından yani, Deniz ve Mahirlerden, her daimi bir adım daha önde olduğu tarih bir kez daha tanıklık etmiştir. Ardından, MLKP temsilcinin 20 dakikalık sunumunda ise, Kaypakkanın Türkiye devrimi açısından önemini halen koruduğunu ve zamandaşlarından bir adım önde olduğu gerçeği orta yerde durmaktadır. Ancak, günümüzde Kaypakkayanın aşılması günümüz koşullarında zorunlu bir durumdur. Denilerek, bugün içinde geçtiğimiz, güncel gelişmeler vurgular yapılarak, konuşmasını tamamladı. MKP temsilcisi ise, 20 dakikalık sunumunda, Kaypakkayanın günümüzde halen gerçekliğini yakıcı bir şekilde koruduğunu ama kaypakkayayı aşmamız gerektiği noktasında, bizlerin Kaypakkaya geleneğinde gelenler olarak, bu görevi yerine getirmek durumundayız. Devamla kaypakkayanın dönem koşullarında ortaya çıkışı ve siyasal görüşleri üzerinde konuşmasını yaparak sunumunu bitirdi. TİKB temsilcisi ise, 1970 döneminin koşulları içerisinde Kaypakkaya önemli bir yerde durarak ortaya koyduğu görüşleri ile Türkiye devrimci hareketine ışık tutmuştur. Ama günümüzde hem Türkiyenin sosyo-ekonomik yapısı hem de Kaypakkayayı aşma noktasında bir tutuculuk olduğu görülmektedir. Diyerek ilk 20 dakkikalık bölümün tamamlamış oldu.

Anma etkinliğin ikinci; bölümünde ise, dinleyicilere verilen söz hakkı ve soru sorma bölümünden sonra, temsilcilere cevap ve toparlamaları için verilen 15 dakikalık süreyle sırasıyla MLKP, MKP, TİKB ve TKP/ML temsilcilerine gelen sorulara cevaplar verilerek konuşma bölümünü bitirdiler.  Anma etkinliğine yaklaşık olarak, 100 kişilik bir katılım sağlanarak, ideolojik-politik anlamda, canlı konuşma ve tartışmalara vesile oldu.`