Home , Haberler , Nedir Homofobi, Transfobi ve Bifobi Karşıtlığı günü?

Nedir Homofobi, Transfobi ve Bifobi Karşıtlığı günü?

Ayrımcılık ve nefret suçları ile mücadele etmek ya da bu mücadeleye destek olmak sadece eşcinsel, biseksüel ve transların işi değildir, bilinci ile hareket etmek gerekir. Toplumsal cinsiyet rolleri sadece eşcinselleri ya da transları mağdur etmiyor, genel anlamda kadını ve erkeği de tek tipleştirip onlara kendilerinin seçmediği zorunluluklar yüklüyor. İşte tüm bu eşitsizliklerin karşısında hep birlikte mücadele etmeliyiz.
Ayrımcılığa maruz bırakılan diğer tüm kesimler için de bu durum böyledir. Örneğin ülkemizde ırk ayrımcılığı, etnik ve dini ayrımcılıklar var iken nasılsa ben bu gruba dahil değilim o yüzden benim meselem değil dememek gerekiyorsa! Aynı şekilde Homofobi ve transfobi karşıtı olmayı da bir zorunluluk olarak görmemiz gerekir.
Çünkü sadece “sizi destekliyorum” demek yetmez, bu desteği somut ve aktif bir şekilde göstermek birey olarak sorumluluk duymamız gereken bir konudur.
Bu alandaki mücadele aslında cinsel kimliklerimizin farklılığından bağımsız hepimizi birlikte özgürleştirebilir.
1992’de Dünya Sağlık Örgütü’nün eşcinselliği “hastalıklar listesi”nden çıkarmaya karar verişinin yıldönümü olan 17 Mayıs gününün amacı eşcinsellere saygı gösterilmesini ve ayrımcılığa son verilmesini hedefleyen etkinliklerde bulunmak.
Bu yönü ile Uluslararası Homofobi Karşıtlığı Günü olan 17 Mayıs tarihi, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelimlerle ilgili tüm fiziksel, ahlaki veya sembolik şiddetlere karşı eylem ve karşı durma günü olarak kutlanıyor.
Dünya Sağlık Örgütü’nün, 17 Mayıs 1990’da eşcinselliği “Uluslararası Hastalık Sınıflandırması”ndan çıkardığı günden bu yana 26 yıl geçmesine rağmen, eşcinsellere yönelik ayrımcılık hâlâ devam ediyor.
Türkiye özgülünde Uluslararası Homofobi Karşıtlığı Gününü, Kaos GL`nin öncülüğünde geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşmalarla kutlanıyor.