Anasayfa , Bildiriler , Musa Doğan'ın İadesi Durdurularak Serbest Bırakılmalıdır

Musa Doğan'ın İadesi Durdurularak Serbest Bırakılmalıdır

DEKÖP-A | 10 – 02 – 2009 | Avrupa emperyalistlerinin kazanılmış haklara yönelik saldırıları her geçen gün artarak devam ediyor. Politik iltica hakkına yönelik saldırılar bunun başında gelmektedir. “Sınırdışı etme”, “iade amaçlı tutuklama” örneklerine bir yenisi de İsveç’te eklendi. Türkiye’de yürüttüğü  siyasal çalışmalarından ötürü TKP(ML) davasından tutuklanarak yargılanmış olan Musa Doğan, İsveç İlticacılar Dairesi tarafından tanınmış politik iltica statüsünde yaşadığı İsveç’te “interpol tarafından arandığı” gerekçesiyle 28 Ocak 2009 tarihinde gözaltına alınmıştır.

İsveç devleti Musa Doğan’ın “interpolce arandığı” gerekçesiyle tutuklayıp sınırdışı etme girişimi 1951 Cenevre İltica sözleşmesine aykırıdır. Kazanılmış hakkın gaspıdır. Musa Doğan, Türkiye’de 2001 yılında cezaevinde ciddi sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılmıştır. Musa Doğan, İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) tarafından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası almıştır. Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası Yargıtay’ca onanmıştır. Sağlık sorunları ağırlaşan Musa Doğan, yeniden Türkiye’de cezaevine girmemek için Yurtdışına çıkarak, önce İsviçre’ye gelmiştir. İsviçre İltica Dairesi politik iltica istemini reddederek “Humaniter” denilen insancıl oturum vermiştir. Bunu kabul etmeyen Musa Doğan İsveç’e geçerek, orada Politik İltica hakkını almıştır.

Politik İltica hakkı tanıyan İsveç, Musa Doğan’ı Türkiye’ye iade etmek istiyor. Bu kazanılmış haklara saldırıdır. Politik iltica hakkının hiçe sayılması, ikili anlaşmalara feda edilmesidir. Musa Doğan şahsında tüm politik iltica oturumlu olan, sömürgeci faşist rejimle yönetilen Türkiye’nin istediği kişiyi iade etmesinin yolunu açmak amaçlı bir saldırıdır.

Musa Doğan’ın tutuklanmasını ve Türkiye’ye iade edilmesi girişimi temel insan hak ve özgürlüklerine bir saldırı olarak değerlendirerek kınıyor, Musa Doğan’ın serbest bırakılması, tanınan politik iltica statüsünün verilmesini, Türkiye’ye iadesinin durdurulmasını istiyoruz. İnsan hakları sicili kötü olan, sömürgeci faşist rejim karşıtı muhalifleri imha ederek, ağır hapis cezalarıyla cezalandıran bir ülkede, İmralı’dan F tipleri cezaevlerine politik tutsaklara yönelik hücre tecrit saldırısının devam ettiği bir süreçte, ağırlaştırılmış müebbet cezası olan Musa Doğan’ın Türkiye’ye iadesi bir cinayettir. Unutmayalım, bu cinayeti engelleyemezsek, başka cinayetlerin işlenmesine izin vermiş olacağız. Avrupa Demokratik Kitle Örgütleri Platformu (DEKÖP-A) olarak tüm demokratik kamuoyunu, insan hakları kuruluşları ve savunucularını duyarlı olmaya, bu cinayeti engellemeye çağırıyoruz.

Musa Doğan Serbest Bırakılmalı, Politik İltica Hakkı Geri Verilmelidir!

Musa Doğan’ın Can güvenliğinden İsveç Resmi Makamları Sorumludur!

Musa Doğan’ı Sahiplenelim, Ortak Sorunlarımıza Karşı Örgütlenelim!

05.02.2009

Avrupa Demokratik Kitle Örgütleri Platformu (DEKÖP-A)

Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu (AvEG-Kon) aveg-kon@hotmail.com

Yaşanacak Dünya Gazetesi, yasanacakdunya@yahoo.com

Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu (ADHK) info@adhk.de

İşçilerin Birliği Halkların Kardeşliği Platformu (BİR-KAR) birkar@msn.com

Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu (ATİK)konsey@atik-online.net

Almanya Kürt Dernekleri Federasyonu (YEK-KOM) yekkom@gmx.net