Home , Avrupa , Münih Güvenlik Konferansı Karşıtı Yürüyüşe Çağrı!

Münih Güvenlik Konferansı Karşıtı Yürüyüşe Çağrı!

SAVAŞ SANAYİSİ ÖLDÜRÜYOR!

Her yıl Münih’te düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı (SIKO) buy yılda, 17-19 Şubat tarihleri arasında 59. kez toplanmaktadır. Dünyadaki savaş sanayisine üretim yapan tekellerin temsilcileri ve başta NATO ülkeleri olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinden savaş lobisi bir araya gelmektedir. Bu konferans; silah lobisinin dünyadaki bölgesel savaşların sürdürülmesi ve buralara silahların nasıl pazarlanacağının programlarının yapıldığı bir buluşmadır. Birçok bölgesel savaşların startı bu konferansta verilmektedir. Bu yılki konferansta da yeni savaş stratejilerinin tartışılacağı ve bunun sonucunda da dünya halklarına yeni saldırıların planlanacağı bir toplantı olacaktır.

Emperyalistler arasında çelişki derinleşiyor!
Dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz, emperyalistler arası çelişkilerin derinleşmesini ve beraberinde pazarların yeniden paylaşımını gündeme getirmektedir. Emperyalist-kapitalist sistem, ekonomik ve siyasi alanda bir türlü istikrarı sağlayamıyor. Mevcut sistem kapitalizmin tahribatına ve oluşan sorunlar yumağına kökten müdahale edemiyor. Diğer yandan işgal savaşları krizin çözümü olarak sürdürülse de, her işgal savaşı beraberinde yeni sorunlar ortaya çıkarıyor, var olanları da derinleştiriyor. Emperyalist devletlerin ve tekellerin kendi aralarındaki uluslararası pazar rekabeti, hegemonya ve
jeopolitik mücadele had safhaya tırmanırken, pazarların yeniden paylaşımı süreci emperyalistler arasındaki kutuplaşmaları daha netleştiriyor. Ve tüm bunlar, aynı zamanda dünya halkları için tehdit ve saldırı unsuru oluşturuyor. Emperyalistlerin dalaş kavgasının faturası halklara çıkarılıyor. Buda, emperyalizm var olduğu sürece savaşlarda kaçınılmaz olduğu gerçekliğini bize bir kez daha göstermektedir.

Savaş sanayisi öldürüyor!
Emperyalist saldırganlığın diğer önemli bir boyutu da savaş sanayisidir. Emperyalistlerin kendi aralarındaki pazar paylaşımında bir taraftan milyonlarca insan hayatını kaybederken, diğer taraftan silah tekelleri, karlarını devasa arttırmaktadırlar. Örneğin Almanya menşeli Rheinmetall 2022 yılında cirosunu
yüzde 13 yükselişle, 6,4 milyar Euro’ya çıkarmıştır. Bu şirketin cirosunun bu kadar yükselmesi, başta Ukrayna olmak üzere, dünyanın birçok ülkesine sattığı ve buralarda her gün insanların katledildiği silahlardan elde ettiği gelirdir. Uluslararası savaş sanayisi ürettikleri ve piyasaya sürdükleri silahlarla yüzbinlerce insanın hayatına mal olmaktadır. Bunun en büyük örneğini Suriye’de gördük. Suriye’de 11 yıl süren savaşta 610 bin
insan hayatını kaybetti, 2.1 Milyon insan kalıcı olarak sakatlandı, 13 milyon insan ise yerleşim alanını terk etmek zorunda kaldı. Aynı şekilde 24 Şubat 2022 tarihinde başlayan Ukrayna savaşında on binlerce insan hayatını kaybetti, binlercesi sakat kaldı ve milyonlarca insan Ukrayna’yı terk etmek zorunda kaldı. Aynı şekilde faşist Türk devletinin Kürdistan coğrafyasında geliştirdiği saldırılarda binlerce Kürt hayatını kaybetmiş, Efrin’de olduğu gibi Rojava’nın birçok yerleşim alanlarından yüzbinlerce insan topalaklarını terk etmek zorunda kalmıştır. Emperyalistler arasındaki çelişkilerin derinleşmesi ve çıkarılan bölgesel savaşların sonucunda bir avuç kesim giderek zenginleşirken diğer taraftan milyonlarca insan daha da fakirleşmektedir. Güncel olarak
Avrupa’da yükselen temel gıda maddeleri, enerji ve petrol fiyatlarındaki yükselme, halk arasında yoksullaşmayı derinleştirmiştir.
Münih’te düzenlenen konferansa, savaş karşıtı güçlerin ortaklaşa 18 Şubat’ta düzenledikleri yürüyüşe katılarak, emperyalist sistemi teşhir edelim. Yerli ve göçmen işçi ve emekçileri, Münih SIKO karşıtı yürüyüşe katılarak, emperyalist savaşlara karşı ortak mücadeleyi geliştirmeye çağırıyoruz!
Kahrolsun emperyalizm, kapitalizm, faşizm ve her türden gericilik!
Emperyalist savaşlara hayır!
Yaşasın enternasyonal dayanışma!

ATİK