Home , APP , Milletvekili Adayı Erhan Aktürk: Enternasyonal mücadele, birlikte başarmanın yoludur

Milletvekili Adayı Erhan Aktürk: Enternasyonal mücadele, birlikte başarmanın yoludur

HABER MERKEZİ |17.08.2021|Almanya’da genel seçimler 26 Eylül 2021’de yapılacak. Uzun yıllar Almanya Türkiyeli İşçiler Federasyonun-ATİF bünyesinde aktif mücadele yürüten Erhan Aktürk, Enternasyonal liste-MLPD (Almanya MarksistLeninist Partisi) ikinci sırada Milletvekili adayı.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bulunan Oberhausen şehrinde aday gösterilen Erhan Aktürk, 1988 yılında Almanya’ya politik mülteci olarak geldi. ATİF’in çeşitli kademelerinde yer alarak, uzun yılar göçmenlerin ekonomik, demokratik ve akademik talepleri doğrultusunda faaliyet yürüttü. Bu mücadelesiyle birlikte, devrimci, sosyalist düşüncelerinden dolayı, Münih politik tutsaklar davasında bulunan 10 sanık ile birlikte tutuklandı ve uzun yıllar yargılandı. Halen bir fabrikada işçi olarak çalışan Erhan Aktürk, 26 Eylül’de Almanya’da yapılacak olan parlamento seçimlerine tüm ezilenleri, Enternasyonal liste-MLPD ile dayanışmaya ve oy vermeye çağırıyor.

Aktürk’ün seçimler için hazırlamış olduğu bildiri ise şu şekilde:

Türkiyeli göçmen Kadınlar, Gençler, İşçiler, emekçiler; Almanya’da yaşayan mazlum Kürt, Ezidi ve Alevi halklarına; yine baskı altında olan tüm Demokrat, Devrimci, göçmen örgüt ve kurumlara çağrım; 26 Eylül’de yapılacak olan parlamento seçimlerinde, Enternasyonal liste-MLPD’yi destekle, oy ver!

 Enternasyonal mücadele, birlikte başarmanın yoludur

Almanya’da yaşayan yerli ve tüm göçmen halklar; Öncelikle insanlık düşmanı olan ırkçılık, kapitalist-emperyalist sisteme; can simidi olmaya devam ediyor. Egemenlerin desteğiyle büyütülen ve parlamentoya taşınan, faşist partiler, yaptıkları ırkçı ve ayrımcı politikaları nedeniyle, halkların birlikte ve barış içinde yaşamasını tehdit ediyor. Bu anlamda, emperyalist burjuvazi; gerçek sorunların üstünü örtmek için, faşist ve ırkçı partileri; planlı bir şekilde, destekleyerek sahneye sürüyor.

Bu nedenle, işsizliğin arttığı, güvencesiz işçiliğin yaygınlaştığı, konut sorunun çoğaldığı günümüzde, sefalet ve yoksullukta derinleşiyor. Diğer yandan, demokratik hak ve özgürlüklere dönük saldırılar, yoğun baskılar, yasaklamalar ve soruşturmalara her gün yenilerinin eklendiği bir süreçten geçiyoruz.

Ayrıca, rekabet ve Pazar paylaşımı için dünyayı talan eden, barbar emperyalistler; kar hırsı uğruna, doğanın ekolojik dengesini bozarak, çevre ve iklim sorunu nedeniyle, insanlığın geleceği tehdit altındadır. İşte tüm toplumların ortak sorunu olan bu durumun yaratıcıları elbette ki, kapitalist-emperyalist sistemin kendisidir. Bütün bu sorunlara karşı, enternasyonal bir bilinçle, ortak mücadele etmediğimiz müddetçe, tüm insanlık bu sorunlarla birlikte yaşamaya devam edecektir.

Bu anlamda, yerli ve göçmen halkaların sorunları aynılaştığı günümüzde, enternasyonal mücadelenin önemi daha da artmış bulunuyor. Bu anlamda, Anti-Faşist, Anti-Emperyalist geniş demokratik kitlesel birliklerle, mücadeleyi büyütmek acil görevimizdir.

Bunun için; Enternasyonal Liste MLPD’nin tüm adaylarını destekle! oy ver! oy kullan!

scroll to top