Home , EMEĞİN GÜNDEMİ , Metal Grevi ile Dayanışma için, Aydınlar Platformundan çağrı

Metal Grevi ile Dayanışma için, Aydınlar Platformundan çağrı

Unknown-1İşveren sendikası MESS’in dayatmalarına karşı 29 Ocak 2015 günü greve çıkacak olan Birleşik Metal İş Sendikası’na üye işçilere destek vermek için bir imza kampanyası düzenleyen akademisyenler, sanatçılar ve gazeteciler, kampanyalarının sonucunda bir basın toplantısı düzenleyecekler. Aralarında Korkut Boratav, Fikret Başkaya, Sungur Savran, Oğuz Oyan, İzzettin Önder gibi isimlerin bulunduğu çok sayıda kişinin imza atarak destek olduğu kampanyanın basın toplantısı, 28 Ocak 2015 Çarşamba günü Eğitim Sen 6 No’lu Üniversiteler Şubesinin (Sıraselviler cad. Sim Apt.No: 18/2  Beyoğlu) binasında saat 12.00’de gerçekleştirilecektir.

 

Bu grev hepimizin!

 

DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş sendikası, işçiler düşük ücrete mahkum edildiği için, işveren sendikası MESS’in dayatmalarını kabul etmiyor ve greve gidiyor. Metal işçileri ücret adaleti sağlamak için iyileştirme istiyor; ucuz işçiliği kalıcılaştırma sonucu doğurduğu için 3 yıllık sözleşme dayatmasını reddediyor. Bu talepler doğrultusunda üretimden gelen güçlerini kullanıyorlar.

Bu grev tamamen haklı bir grevdir. Bu grev devletin, patronun ve sarı sendikaların elbirliği ile işçileri içine aldıkları ablukayı kırmayı amaçlamaktadır. Bu anlamda sadece Birleşik Metal üyelerinin değil diğer sendikalara üye veya örgütsüz yüzbinlerce metal işçisinin kalbi bu grevin yanında atmaktadır. Bizlerin de kalbi bu grevin yanında atmaktadır.

Sadece metal işçileri için değil tüm sektörlerden kafa ve kol emekçileri için, kadınlar, öğrenciler, tüm ezilenler için bu grev çok önemlidir. İşçi sınıfının örgütlü mücadelesinin yükseltilmesi, Türkiye’de toplumsal mücadelelerin başarısı için en önemli ihtiyaçlardan biridir. Metal işçileri kendi kaderlerini ellerine almak için cüret göstermiştir. Tüm halkın kemikleşmiş sorunlarını çözmek için aynı şeyi yapmaktan, birlik olmaktan, mücadele etmekten ve kendi kaderini kendi ellerine almaktan başka seçeneği yoktur. Bizler bu grevi kendi grevimiz, metal işçilerinin mücadelesini kendi mücadelemiz olarak görüyoruz.

Aşağıda imzası bulunanlar olarak bu duygu ve düşüncelerle metal işçilerinin grevine destek olduğumuzu açıklıyoruz. Herkesi metal işçilerinin haklı grevini sahiplenmeye, bu greve karşı gelişecek her türlü baskıya karşı işçilerle dayanışma içinde olmaya ve bu haklı mücadeleye maddi, manevi gerekli her türlü desteği vermeye çağırıyoruz.

Metal Grevi ile Dayanışma için Aydınlar Platformu

İlk imzacılar:

Korkut Boratav, Fikret Başkaya, Haluk Gerger, Aylin Topal, Sungur Savran, Ahmet Tonak, Oğuz Oyan, Mert Kükrer, Mehmet Türkay, İzzettin Önder, Fatma Gök, Galip Yalman, Gülhan Hoştürk Türkay, Özlem Onaran, ErinçYeldan, M.Cemil Ozansü, M. Meryem Kurtulmuş, Metin Özuğurlu, Atilla Özsever, Erhan Yıldırım, Kurtar Tanyılmaz, Nilgün Tunçcan Ongan, Murat Birdal

EĞİTİM-SEN

İSTANBUL ÜNİVERSİTELER ŞUBESİ
Sıraselviler Cad. No:18/2 Taksim – İstanbul
Tel: 0212 – 245 86 82
Fax: 0212 – 249 80 47
scroll to top