Home , Haberler , Meclis’in 25. Dönemi bugün, ırkçı ve tekçi yeminle başladı.

Meclis’in 25. Dönemi bugün, ırkçı ve tekçi yeminle başladı.

meclisSaat 15.00’te başlayan oturumun açılışını en yaşlı üye sıfatıyla geçici başkanlık eden CHP milletvekili Deniz Baykal yaptı.

İkinci derecede en yaşlı üye olan AKP Urfa vekili Seyit Eyyüpoğlu , Başkanvekilliği görevini yerine getirdi.

En genç altı  vekil olan Tuğba Hezer (HDP), Fatma Gaye Güler (AKP), Dilek Öcalan(HDP), Abdurrahim Boynukalın (AKP), Enise Güneyli (HDP), Sena Nur Çelik (AKP) geçici katip üyesi olarak yerlerini aldı.

10 saat sürmesi bekleniyor

Geçici katip üyeler yemin töreni için dönüşümlü olarak milletvekillerinin isimlerini okuyor. Vekiller seçim çevresi, soyadı ve adlarının alfabe sırasına göre Anayasa madde 81’de yer alan, içeriği ırkçı ve faşist anayasaya ve kemalizm ilkelerine bağlılık üzerine oluşturulmuş bu tekçi metni seçilen tüm  milletvekillerine okutma ve yemin  ettirme merasimi bu metin ile karşıtlık içinde olan,demokrat, ilerici ve çoğulcu olan  seçilmişler için tam anlamıyla  bir zulüm…. Yemin metni şöyle:

“Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim.”

Yeminlerin yaklaşık 10 saat sürmesi ve oturumun gece saat 01.00-02.00 gibi bitmesi bekleniyor.

scroll to top