Home , Avrupa , Mannheim Derneğinde Kadınlar 8 Mart için Etkinlik Düzenledi!

Mannheim Derneğinde Kadınlar 8 Mart için Etkinlik Düzenledi!

Mannheim Derneğinde Kadınlar 8 Mart için Etkinlik Düzenledi!

Mannheim’da 8 Mart günü gerçekleştirilen Dünya Emekçi Kadınlar Günü Eyleminin akabinde, kadınlar dernekte 12 Mart Pazar günü de bir etkinlik gerçekleştirdi.

Dernekte verilen kahvaltının ardından bir kadın arkadaş Nazım Hikmet’in “hoş geldin kadınım” şiiri ile etkinliğin startını verdi. Şiirin arkasından bir başka kadın arkadaş dernekteki arkadaşları Yeni Kadın Mannheim adına selamlayarak, bu sene 8 Mart için nasıl bir çalışma izlendiğini ve etkinliğin hazırlıklarının nasıl yapıldığına değindi. Kısa selamlamanın ardından iki kadın arkadaş katılımcılara şiir dinletisinde bulundu. Okunan beş şiir de kadın temalı olarak, kadın sorununa dikkat çekerken, son okunan şiir Kobane’de öldürülen bir kadının hayatını anlatıyordu.

Şiir dinletisinin ardından yine bir başka kadın arkadaş 8 Mart’ın kısa tarihçesine değinerek, 8 Mart’ın önemine vurgu yapmaya çalıştı. Bu kısa girişten sonra kadınlarla yapılması planlanan grup çalışmalarına geçildi. Dernekteki kadınlar iki grupa ayrılarak, dört soru üzerinde kafa yormaları ve düşüncelerini kağıda dökmeleri istendi. İlk gruba yöneltilen sorular “Örgütlenmeden ne anlıyoruz?” ve “Buradaki örgütlenmeyi güçlendirmek için somut neler yapabiliriz? Nasıl bir çalışma izleyebiliriz?” şeklinde oldu. İkinci gruba yöneltilen sorular ise “Neden örgütlenmemiz gerekiyor? Neden ayrı bir kadın örgütlenmesine ihtiyaç duyuyoruz?” ve “Referandum sürecinde kadınlar olarak somut nasıl bir çalışma izleyebiliriz?” şeklinde oldu. Yarım saatlik bir çalışmanın ardından kadınlardan grup çalışmalarının sonuçlarını birbirlerine aktarmaları istendi.

Birinci gruba yöneltilen “Örgütlenmeden ne anlıyoruz?” şeklindeki sorudan elde ettiği sonuçlar kısaca “Olumlu, daha verimli, daha iyi bir sonuca ulaşabilmek için emek sarfetmek, bir araya gelerek, birleşmek” veya “süreklilik, devamlılık, istikrar ve dirayet göstererek çalışmaları devamlı görüşerek, bir araya gelerek örgütlemek” şeklinde idi. Toplumumuz kadının çok da güzel bir şekilde örgütlediği ‘Altın Gün’lerinden de örneklendirmeler yaparak, kendi çalışmalarımızda da yararlanabileceğimiz kültür alışverişi, edebiyat akşamları, bireysel gelişiminin de göz önünde bulundurulduğu çalışmaların önerileri yapıldı.

İkinci gruba yöneltilen “Neden örgütlenmemiz gerekiyor? Neden ayrı bir kadın örgütlenmesine ihtiyaç duyuyoruz?” ve “Referandum sürecinde kadınlar olarak somut nasıl bir çalışma izleyebiliriz?” sorulara gelen cevaplar ‘baskı  ve sömürüye karşı örgütlenme ihtiyacının olduğu’ ve ‘üretimden gelen gücümüzü gösterebilmek için örgütlenmemiz gerektiği’ şeklinde oldu. Onun yanı sıra birbirimizden öğrenebilmek ve birbirimizin tecrübelerinden yararlanabilmek için de örgütlenmemiz gerektiğinden söz edildi. Devamında; kendi çıkarlarımız doğrultusunda örgütlenmenin önemine değinildi. Ayrı bir kadın örgütlenmesinin gereksinimi ise; kadına has var olan sorunlardan dolayı olduğu şeklinde oldu.

Grup çalışmasının akabinde bir kadın arkadaş örgütlenme üzerine bir sunum yapıp, sunumunun sonunda grup çalışmalarında da sorulan soruları tekrar katılımcılara yönelterek tartışma kısmına geçildi. Tartışmalar da kadınların büyük bir çoğunluğunun hiç çekinmeden söz hakkı alması ve düşüncelerini çok rahat bir şekilde ifade edebilmesi etkinliğe damgasını vuran gelişmelerden biri oldu.

Tartışmalar esnasında farklı konulara değinen kadın arkadaşlar aynı zamanda bugüne kadar örgütlenen çalışmalarda da gördükleri eksiklikleri dile getirerek bundan sonra yürütülecek çalışmaların daha iyi ve sağlıklı ilerlemesi için neler yapılması gerektiği konusuna da dikkat çekti. Bir çok kadın arkadaşın üstünde durduğu konulardan biri ise; kadın çalışmasının sene de bir defa 8 Mart ile sınırlı kalmaması yönünde idi. Ayrıca ‘örgüt’ kelimesini duyan insanların kafasında oluşan negatif düşüncenin nasıl yok edilebileceği tartışıldı. Bununla birlikte tartışılan bir diğer konu; derneğimize gidip gelen bir çok kadın arkadaşımızın kadın sorunu noktasında bilincinin ne denli gelişmiş olduğu sorusu idi. Hedef kitlemizin kimler olması gerektiği, kendimizden mi başlamalı yoksa dışarıya mı açılmalı soruları soruldu ve tartışıldı.

Tartışmalar da çıkartılan sonuçlardan biri ise; amaca ulaşmak için örgüt içi bireylerde sorumluluk hissinin, disiplinin ve devamlı çalışmanın gelişmiş olması gerektiği yönünde idi.

Etkinlikten sonra bundan böyle elini taşının altına koymak, birlikte çalışmalar örgütlemek ve kadın çalışmasını 8 Mart ile sınırlı kılmamak için kadınlar tekrardan kendi aralarında toplanarak etkinliğin kısa bir değerlendirmesini yapıp, toplantı tarihlerini kesinleştirdiler.

Mannheim Yeni Kadın  

scroll to top