Home , Bildiriler , MALATYA E-TİPİ HAPİSHANESİNDE, TKP/ML ve MKP DAVA TUTSAKLARININ, BAŞLATTIĞI SÜRESİZ AÇLIK GREVİNE DESTEK OL!

MALATYA E-TİPİ HAPİSHANESİNDE, TKP/ML ve MKP DAVA TUTSAKLARININ, BAŞLATTIĞI SÜRESİZ AÇLIK GREVİNE DESTEK OL!

upotudakUPOTUDAK – Faşizmden beslenen Türk devleti ve bugünün iktidardaki AKP’si, 11 yıllık iktidarı boyunca, kendinden olmayan tüm kesimlere  yönelik baskı, sindirme, teslim alma, tutuklama, işkence ve yok etme gibi, zulmün tüm çeşitlerini azgınca, alçakça uygulamaktadır. Bu saldırı politikasının ana hedefi, toplum dayatılan “tek devlet, tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek dil, tek din” üzerinden dindar muhafazakar bir kabile yaratma çabasıdır.

Bu faşist ve ırkçı politikaların önemli bir bölümü hukuksal zemini olmadan, keyfi biçimde, topluma günübirlik dayatmalarla empoze edilmektedir. Özelikle bu dayatmalar kimin nasıl düşüneceği, kimin ne giyeceği, kimin ne yiyip içeceği,  kimin kaç çocuk yapacağı ve aynı evde kiminle yaşanacağına müdahale edilerek uygulanmaya çalışılmaktadır. Temel insan hak ve özgürlüklerine, bireysel yaşam tarzına müdahale etmeyi, Türkiye Başbakanı R.T.E ve ekibi kendine görev bilerek, bu konuda halka, uygulamalarıyla, yasalarla, basında yaptıkları açıklamalarla gerici zihniyetlerini kabullendirmeye çalışmaktadırlar. Bu karanlık, gerici zihniyete karşı, gelişen demokratik muhalefete karşı azgınca saldırılmakta, mücadele edenler gözaltına alınmakta, bunların ezici çoğunluğu tutuklanmaktadır.  Kapasitesinin çok üzerinde doldurulmuş hapishanelerde, baskı, işkence, yasaklamalar, günlük yaşama müdahale ile  tutsaklar kontrol altına alınmaya, yıldırılmaya, kimliksizleştirilmeye çalışılmaktadır.

Bu keyfi uygulama ve baskıların en alçakça ve azgınca yaşandığı hapishanelerinden bir tanesi olan Malatya E Tipi Hapishanesi’nde TKP/ML ve MKP dava tutsakları, bu uygulamaları protesto etmek ve gasp edilen haklarını elde etmek için, 25 Ekim 2013 tarihinde süresiz açlık grevine başlamışlardır. Açlık grevine devam eden MKP dava tutsaklarından 9’u, Adalet Bakanlığı tarafından zorla başka hapishanelere sürgün edilmiştir. Bu anti-demokratik ve keyfi uygulamalar yeni değildir, Türk Devleti tarihi boyunca bu saldırılarını yapmıştır, yapmaya devam etmektedir.  11 yıllık AKP iktidarı döneminde, bu uygulamalar daha da yoğunlaşarak azgınlaşmıştır. AKP hükümeti en küçük demokratik hak talebini bile kabul edememekte, geçmişte hapishanelerde bedeller ödenerek kazanılmış siyasal ve sosyal hakları tek tek geri almaktadır. Bu demokratik ve insani hakların yeniden kazanılması için TKP/ML ve MKP dava tutsaklarının başlatmış oldukları süresiz açlık grevini destekliyor, politik tutsakların her türlü mücadelesinde yanlarında olduğumuzu beyan ediyoruz. Ayrıca, tüm demokratik kamuoyunu, politik tutsakları ve mücadelerini sahiplenmeye, desteklemeye ve  öne sürdükleri taleplerin kazanılması için,  duyarlı olmaya çağırıyoruz.

TKP/ML ve MKP dava tutsaklarının 7 maddelik talepleri derhal kabul edilmelidir.

 

Süresiz açlık grevindeki TKP/ML ve MKP dava tutsaklarının talepleri şunlardır:

1-      Tutsakların hastaneye götürülürken ters kelepçe takılması ve kol saatlerininin çıkartılması,

2-       Mahkemeye çıkarılırken  ters kelepçe takılması.

3-       Hasta tutsakların hastaneye götürülmeyerek hapishane revirinde tedavi yerine işkence uygulamalarına maruz kalmaları,

4-       Ziyaretçilere ince arama adı altında cinsel taciz, çıplak arama saldırıları,

5-       Kırılan masa, sandalye gibi demirbaş kapsamına giren eşyaların yenilenmesi durumunda  masrafların tutsaklardan alınması,

6-      Daha önce haftada iki saat olan spor hakkının bir saate indirilmesi, tutsaklar arası sohbet haklarının olmaması,  koğuşlar arası sohbet haklarının kaldırılması,

7-       Hastaneye götürülen tutsakların, ters kelepçeli olarak muayene edilmesi uygulamaları derhal kaldırılmalıdır.

UPOTUDAK-Malatya Aclik grevi-