Home , Haberler , Kurumlardan Ortak Açıklama: „1 Mayıs’ta alanlarda buluşalım“

Kurumlardan Ortak Açıklama: „1 Mayıs’ta alanlarda buluşalım“

TÜRKİYE |10.01.2019| İstanbul’da bulunan DİSK Genel Merkezi’nde 1 Mayıs Birlik ve Mücadele Günü programı, yapılan basın açıklamasıyla paylaşıldı. Özgür Gelecek Gazetesi’nin yaptığı habere göre, açıklamaya DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve Partizan’ın da dahil olduğu kurum ve DKÖ’ler katıldı.

‘Nasıl bir memleket istediğimizi göstereceğiz’

Ortak açıklamayı DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptı. İşçisi, kamu çalışanı, işsizi, emekçisi, emeklisi, aydını, sanatçısı, gazetecisi, öğrencisi, esnafı, kadını, genci, yaşlısıyla dolduracakları 1 Mayıs meydanlarında nasıl bir memleket istediklerini kol kola, omuz omuza dile getireceklerini ifade eden Çerkezoğlu, “Bizim memleket dediğimiz, küçük bir azınlık için değil, bir avuç patron ve yandaş sermaye için değil, halkın emekçi çoğunluğu için yaşanabilir bir memlekettir. Biz memleket isteriz, ekonomik krizin faturasını krizin sorumluları ödesin” dedi. Nasıl bir memleket istediklerini sıralayan Çerkezoğlu, özgür, herkesin güvenli, insanca, işçilerin ölmediği, zulmün ve işsizliğin son bulunduğu bir şekilde yaşayacağı bir memleket istediklerini söyledi. Çerkezoğlu, “Bizler, bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenler olarak, başta İstanbul Taksim 1 Mayıs alanı olmak üzere ülkenin dört bir yanında 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününde umudumuz ve hasretimiz olan memleketin resmini çizeceğiz. Emeğimize, ekmeğimize, işimize, geleceğimize ve memleketimize sahip çıkararak, barış içinde savaşsız sömürüsüz bir dünyada yaşama ve yaşatma umudumuzu 1 Mayıs meydanlarında yükselteceğiz” diye konuştu.

‘1 Mayıs miting değildir’

1 Mayıs’ın herhangi bir miting olarak görmediklerini belirten Çerkezoğlu, “1 Mayıs miting değildir. 1 Mayıs dünyanın her tarafında, beş kıtada yüzlerce ülkede kutlanan, işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günüdür. 1 Mayıs, yılın 365 günü ezilen, horlanan, yok sayılan milyonların kendilerini ifade ettiği, taleplerini, tepkilerini dile getirdiği bir gündür. Ve dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de işçilerin ve emekçilerin, bu günü kentin en merkezi meydanlarında coşkuyla kutlama hakkı vardır. Bu sadece İstanbul için değil, tüm kentlerimiz için en doğal haktır” ifadelerini kullandı.

‘Taksim hukuki olarak hakkımız’

1 Mayıs gününde Taksim alanında olmanın, tarihi ve ahlaki olduğu kadar, hukuki açıdan da hakları olduğunu vurgulayan Çerkezoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “İnsan Hakları Avrupa Mahkemesinin ve ulusal mahkemelerin çok sayıda kararı Taksim Meydanı’nda 1 Mayıs kutlamanın bizler açısından bir hak ve görev olduğunu tescil etmiştir. Ancak mahkeme kararlarını yok sayan idare tarafından bu hakkımız defalarca gasp edilerek suç işlenmiştir. Yani her nasıl ki 29 Ekim’de Bağdat Caddesinde yürüyüş yapabiliyorsak, 10 Kasım’da Dolmabahçe’de anma düzenleyebiliyorsak, Ramazan ayında Taksim’de iftar çadırları ve etkinlikler yapabiliyorsak, tüm bu özel günler ve bayramlar için ‘Valilikçe miting alanı olarak belirlenmiş alanlar’ gösterilmiyor ise, 1 Mayıs da bu kapsamdadır. Resmi tatil ve bayram günü ilan edilen 1 Mayıs’ın bu istisna kapsamında olmadığını iddia etmek ise açıkça işçileri, emekçileri, bu ülkenin tüm değerlerini üretenleri yok saymak anlamına gelecektir. Biz 1 Mayıs 2019 bileşenleri olarak tüm yetkilileri akla, hukuka, tarihe, işçi sınıfına ve İstanbul’a saygı duymaya davet ediyoruz.”

Milyonlar 1 Mayıs meydanlarında buluşacak

1 Mayıs’ı tüm renkleri ve coşkusuyla kutlamak istediklerini vurgulayan Çerkezoğlu, “Bizler, bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini yaratanlarız. Bizler, yaşamı var edenleriz. Bizler bugün baskıcı ve akıl dışı bir rejimi harap ettiği memleketimizi ve demokrasiyi yeniden kuracak emekçileriz. Emperyalist, kapitalist sistemin faşizmin ve her türden gericiliği savaşlarla, ekonomik krizlerle, ekolojik felaketlerle yıkıma sürüklediği dünyayı, savaşsız ve sömürüsüz bir dünyaya dönüştürecek olanlar bizleriz. Baharın en güzelini örgütleyecek istibdadı yıkıp, hürriyetti kuracak olan, demokrasiye gerçek anlamını kazandıracak olan mutlu bir hayatı filizlendirecek olan milyonlar, 1 Mayıs meydanlarında buluşacak” ifadelerini kullandı. Çerkezoğlu, 1 Mayıs’ta meydanlarda buluşma çağrısı yaptı.

Gazetecilerin Taksim için bir başvurunuz var mı? sorularına Çerkezoğlu, “Pazartesi İstanbul valiliğinden randevu talep ettik. Daha geri dönüş olmadı” diye yanıtladı.