Home , Federasyonlar , Hollanda Türkiyeli İşçiler Federasyonu 30. Kongresi’ni Gerçekleştirdi!

Hollanda Türkiyeli İşçiler Federasyonu 30. Kongresi’ni Gerçekleştirdi!

Hollanda | 10.04.2019 | Hollanda Türkiyeli İşçiler Federasyonu 7 Nisan Pazar günü 30. Kongresi’ni başarıyla gerçekleştirdi. „Irkçılığa ve Faşizme Karşı Daha Güçlü Bir HTİF İçin“ perspektifi ile gerçekleşen Kongre’ye delege çoğunluğunun sağlanmasının ardından devrim ve demokrasi mücadelesinde yaşamlarını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşunun ardından başlandı.

29. Yönetim Kurulu adına yapılan açılış konuşmasının ardından divan seçimi ile devam edildi. 2 yıllık faaliyet raporu okunduktan sonra delegelerin düşünceleri alındı ve oylamaya sunuldu. oylamaya sunulan faaliyet raporu onaylandı. Faaliyet raporunun onaylanmasının ardından HTİF’in hazırlamış olduğu siyasi perspektif yazısı Yönetim Kurulu’ndan bir arkadaşın okumasının ardından delegeler düşünce ve eleştirilerini sundular. Delegelerin eleştirileri HTİF’in kuruluş misyonundan uzak olduğu ve dkö olarak Hollanda’da yaşanan sorunlara uzak olduğu noktasında ortaklaştı. Siyasi perspektif yazısına ek olarak 2 yıllık bir çalışma programı delegelere sunuldu. Delegelerin önerileri de eklenerek siyasi perspektif yazısı ve çalışma programı delegelerin onayına sunuldu ve oy birliği ile onaylandı.

Denetim’de yer alan üyelerin iletişim sorunundan kaynaklı yan yana gelememesinden dolayı denetim raporu sunulamadı. Bu durum Kongre’ye katılan delegeler tarafından eleştirildi. Mali rapor okunup oylamaya sunuldu ve onaylandı. Yeni yönetim ve denetim seçimi yapıldı. Beş kişi oluşturulan yeni Yönetim Kurulu’na ve üç kişi de Denetim Kurulu’na seçildikten sonra ATİK’in merkezi 25. Kongresi’ne katılacak olan delegeler seçimi gerçekleşti.

Son bölümdeki dilek ve temenniler ile HTİF’in 30. Kongre’si başarıyla sonuçlandı.

 

scroll to top