Home , Avrupa , Kürt Kimliği Tanınmalıdır!

Kürt Kimliği Tanınmalıdır!

DÜSSELDORF | 28 – 08 – 2011 | Aşağıda imzası olan kurumlar bir kaç ay önce bir araya gelerek ‘Kürt Kimliği’nin Almanya’da tanınması için 2011’de daha fazla çaba gösterecekleri konusunda hemfikir olmuşlardır. 1 Ağustostan itibaren Almanya çapında başlatılacak olan ‘Kimlik Kampanyası’, YEK-KOM Konferansının Berlin Açıklamasındaki taleplerini temel almaktadır. Kampanya, Almanya’da yaşayan Kürtlerin diğer göçmen gruplarıyla eşitliğini sağlamayı hedeflemektedir.

50 yılı aşkın süren göç sonucu, Türkiye, İran, Irak ve Suriye’den işgücü, siyasi mülteci ve akademisyen olarak gelmiş olan 1 milyona yakın Kürt Almanya’da yaşamaktadır. En büyük göçmen gruplarından biri olan Kürtler, şimdiye kadar hep terk ettikleri devletlerin adıyla anılmakta ve ayrı bir göçmen grubu olarak kabul edilmemekteler. Böylece özgün entegrasyon uygulamalarına katılım ve daha bir çok temel haklarından yoksun bırakılmaktalar.

Dönemin Federal Meclisine bağlı  Dışişleri Komisyonu’nun 07.11.1991 tarihli açıklamasında “Almanya’da büyük bir Kürt grubunun yaşadığını ve bu gruba da kültürel kimliğini korumaları ve geliştirmeleri olanağı tanınmalıdır” demektedir (BT-Drucksache: 12/1362).

Kürdistan İşçi Partisi’nin (PKK) politik nedenlerden dolayı 1993 yılından bu yana yasaklanmış olması gerçeği, Kürt göçmenlerin büyük bir kısmını ve özellikle öz örgütlerinin kriminalize, damgalanma ve dışlanmasına yol açmaktadır. Bu durum acilen değişmelidir.

Bundan dolayı temel bir paradigma değişiminin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bunun için öncelikli taleplerimiz:

1-  Kürt göçmenler ayrı bir göçmen grubu olarak tanınmalı ve diğer göçmen gruplarıyla eşit görülmelidir;

2-  Gerek Kürtlerin Alman toplumuna entegrasyonunu teşvik etmek ve gerekse de Türkiye’de Kürt sorununun çözümünü desteklemek için, PKK yasağı ve bu bağlamda süren Kürt örgütlerine yönelik yasaklar kaldırılmalı ve baskılara son verilmelidir;

3-  Kürt göçmenlere, mültecilerine ve özelde kadınlara yönelik Kürt dilinde danışmanlık ve  destek hizmetleri verilmeli ve Kürtçe bilgilendirme materyali çıkarılmalıdır;

4-  Kürtçe anadil dersleri tüm Eyaletlerde yaygınlaştırılmalıdır

5-  Kürtlerin geldikleri ülkelerin resmi makamları onaylamasa bile, Kürt isimlerin verilmesi kabul edilmelidir;

6-  Kamuya ait radyo vb yayınların yabancı dilde yayınlarında Kürtler eşit muamele görmelidir;

7-  Newroz günü UNESCO (BM) 23. Şubat 2010 tarihli kararı doğrultusunda tatil günü olarak kabul edilmelidir;

8-  Entegrasyon için Federal Danışma Konseyi’ne Kürt temsilciler de alınmalıdır;

9-  Özyardım teşvik edilmeli, siyasal ve kültürel bilgiler Kürtçe ana dilde yayınlanmalıdır;

10-  Siyasal olarak aktiv olan Kürtlerin sınır dışı edilmesine ve ilticası kabul edilmiş olan Kürtlerin dosyalarının yeniden açılmasına son verilmelidir;

11-  Federal hükümet, Kürt sorununun barışçıl ve demokratik çözümü için daha fazla çaba göstermelidir;

12-  Kürtler farklı dinsel inançlara sahiptir. Hıristiyanlık, Yezidilik, Alevilik ve İslam. Bundan dolayı Dinlerin Diyaloğu İçin Çalışma Grubuna dahil edilmelidirler;

İmzacı kurumlar; bu taleplerin halkımızın küçümsenmeyecek kesimi için gecikmiş olan entegrasyonunda önemli bir adım olacağını tespit etmiştir. Bunun sağlanmasıyla eşit ve demokratik bir geleceğin birlikte yaratılacağına inanıyoruz.

Bu nedenlerden dolayı Almanya’da Kürt Kimliğinin Tanınması Kampanyasını desteklemenizi rica ediyoruz.

YEK-KOM – Almanya Kürt Dernekleri Federasyonu, ATİF – Almanya Türkiyeli İşçiler Federasyonu, AGİF – Almanya Göçmen İşçiler Federasyonu, Cenî – Barış İçin Kürt Kadın Bürosu, Almanya Kürt Enstitüsü, FKE – Yezidi Kürtleri Federasyonu, CÎK – Avrupa’daki Kürt Müslüman Toplulukları Federasyonu, FEDA – Demokratik Alevi Federasyonu, KURD-AKAD – Kürt Akademisyenler Ağı, TÜDAY – İnsan Hakları Derneği Türkiye/Almanya, YXK – Kürdistan Öğrenciler Birliği, Almanya Süryani Birlikleri Merkez Birliği ve Avrupa Seksiyonları/ZAVD, YEKMAL – Kürdistan Veliler Birliği, Avrupa Barış Konseyi Türkiye/Kürdistan, Berlin-Brandenburg Kürt Toplumu, YMK – Avrupa Kürt Öğretmenler Derneği, Tamil Eelan Halkmeclisi Almanya 

Düsseldorf, 13 Temmuz 2011

www.kurdenindeutschland.de