Home , Avrupa , Kültür ve Dayanışma Derneği Olağanüstü Genel Kurulunu Gerçekleştirdi

Kültür ve Dayanışma Derneği Olağanüstü Genel Kurulunu Gerçekleştirdi

Hamburg|21.06.2020| Hamburg’ta yarım asırdır emek mevzisi olarak mücadelesini sürdüren ATİF’e bağlı Kültür ve Dayanışma Derneği olağanüstü genel kurulunu gerçekleştirdi. Pazar günü saat 14’te başlayan Genel Kurul’da öncelikli olarak Pandemi sürecine yönelik hatırlatmalar yapıldı. Salon düzeni mesafeli bir şekilde ayarlanırken salonda da çeşitli hijyenik araçlar ve maskeler bulunduruldu.

Genel Kurul’da daha sonra açılış konuşması ve yeni bir dünya yaratma mücadelesinde demokratik hak arama mücadelesinde emek vererek aramızdan ayrılanlar için bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi. Divan seçimi sonrasında 45.Dönem Yönetim kurulunun sunduğu faaliyet raporu tartışıldı. Yapılan tartışmalarla beraber Yönetim Kurulunun raporu içerisinde sunduğu geleceğe ilişkin önergeleri tartışılarak kabul edildi. Faaliyet Raporunda Yönetim Kurulu olarak gündemi yakalayan çalışmalar ve yerele ilişkin planlamalara dikkat çekildi. Faaliyet Raporunda olağan genel kurulun Mart ayında Pandemi nedeniyle ertelenmesi sonrası sürece ilişkin de ek bir rapor sunuldu. YK’nın bu süreçte üyelerin ve halk sağlığının risk altına alınmaması için faaliyetlerini ertelediği vurgulandı. Yönetim organının her zaman olduğu gibi bu süreçte de her türlü anti demokratik uygulamadan kaçındığının altı çizildi.

YK: Anti-Faşist , Anti- Emperyalist Mücadeleyi Yükseltelim

Yürütülen mücadelenin içinden geçilen süreçte ne kadar doğru olduğuna değinerek , anti-faşist ve anti – emperyalist mücadelenin önemine vurgu yapıldı. Canlı tartışmalarla Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporu onaylandı.Akabinde hazırlanan sinevizyon izlendi.Mali sorumlu tarafından 16 aylık Mali Rapor sunuldu. Bu gündem maddesinde de üyelerin  sorularına verilen cevapların ardından oylamaya sunularak oy birliği ile aklandı. Denetim Kurulu Raporu’da Genel Kurul’da sunuldu.Daha sonra bir sonra ki gündem maddesine geçilerek yeni organlar seçildi. 45. Yönetim Kurulu tarafından önerilen bir komite seçimi de gerçekleştirildi. Yeni Yönetim kuruluna aday olan üç asıl ve iki yedek üye seçildi. Denetim Kuruluna’da üç asıl bir yedek üye seçildi.

Dilek ve Temennilerle devam eden Genel Kurul’da daha sonra kapanış konuşmasıyla son buldu. Hamburg’ta yarım asırdır anti-faşist , anti-emperyalist mücadele de ciddi bir emek mevzisi olan kurum olağan genel kurulunu normalde Mart’ta gerçekleşirken bu yıl başından itibaren dünya geneline yayına Covid  – 19 salgını nedeniyle Genel Kurul ‚da dahil olmak üzere faaliyetlerini ertelemişti. Mayıs’ta yaşanan belli yumuşamalarla sokak faaliyetleri olmak üzere dernek çalışmaları da akabinde devam etmektedir.

scroll to top