Anasayfa , Avrupa , Korkmuyoruz, Susmuyoruz, #BaşEğmiyoruz!

Korkmuyoruz, Susmuyoruz, #BaşEğmiyoruz!


HAYDİ KADINLAR GREVE!
İşçi sınıfının kadınları tarihler boyudur daha iyi bir dünya yaratabilmek için, tiranlara karşı her dönem barikatların en önünde savaşırken, aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı da mücadele etmek zorunda kaldılar. Nedir ki; toplumsal gelişmelerle bağı içinde, savaş, doğal afetler, yoksulluk, salgın hastalıklar vb. belli süreçlerde kadınların mücadelesi daha da zorlu geçti. İçinden geçtiğimiz bu süreç te yine böylesi zor süreçlerden birisi.

Bir yıldır dünya halkları, Covid 19 pandemisi ile mücadele ederken, ayrıca pandemiyi önleme adı altında alınan sözde “tedbirler”in sonuçlarıyla da mücadele etmek zorunda bırakıldılar. Yine bir kez daha krizlerin faturası halka ödettirilirken, faturanın büyük parçası kadınlara düşüyor.
Ancak tüm zorluklara, baskılara ve yasaklara rağmen kadınlar mücadeleyi büyütüyorlar. Mücadelenin şanlı günlerinden olan 8 Mart’ı, artık uluslararası grevlerle karşılıyorlar. Bu 8 Mart’ta da dünya çapında derinleşen emeğimizin sömürüsüne karşı direnirken, işsizliğe, yoksulluğa, eşitsizliğe karşı üretimden gelen gücümüzü kullanacağız. Dünya çapında emeğimize sahip çıkarak kadınları greve çağırıyoruz. Kadın grevi, ücretli/ ücretsiz emeğimizin sahiplenilmesi iken, kadın emeğinin olmadığı bir dünyanın nasıl bir kaosa sürükleneceğini de göstermek olup, emeğimizin değerini ve enternasyonal kadın mücadelesinin gücünü açığa çıkartmaktır da… Yeni Kadın olarak; 8 Mart’ta “kadınların” diye bilinen bütün işleri bırakıp, “HAYDİ GREVE” diyoruz.


Bu 8 Mart’ta, taleplerimizde daha ısrarcıyız!
İstanbul Sözleşmesi, bütün imzacı ülkelerde eksiksiz uygulansın!
8 Mart ücretli tatil ilan edilsin
Kadın cinayetlerine, taciz ve tecavüzlere, çocuk istismarına, LGBTİ+ bireylere yönelik nefret cinayetlerine karşı caydırıcı yasalar yapılsın.
Sağlıklı, ücretsiz, her kadının ulaşabileceği yeterli sayıda kadın barınma evleri sağlansın!
Pandemi sürecinde en önde savaşmak zorunda kalan sağlık emekçileri için ek ödeme yapılsın ve Covid 19 pandemisi meslek hastalığı olarak kabul edilsin.
Kadın emeği yaşamın bütün alanlarında hayatî öneme sahiptir, ucuz ve değersiz emek değildir! Herkes için daha yaşanası ve eşit işe eşit ücret!
Kadının hayatını zindana çeviren ve sömürüyü katlayan “evden çalışma sistemi”ne HAYIR!
Kadınların “Benim Bedenim, Benim Kararım” taleplerine saygı duyulsun ve kürtaj hakkının önündeki tüm engeller kaldırılsın!
Bu 8 Mart’ta, Rojava kadın devriminden ve öncelimiz olan kadınların mücadelelerinden aldığımız ilhamla, patriarkal kapitalist sisteme, faşizme, ırkçılığa ve gericiliğe karşı, üretimden gelen gücümüzü kullanarak, yok sayılan kimliklerimizin ve emeğimizin gücünü gösterelim
Sokakları ve alanları kendi renklerimizle şenlendirip, taleplerimizi ve isyanlarımızı daha güçlü haykıralım!
YAŞASIN 8 MART!
YAŞASIN KADINLARIN ENTERNASYONAL MÜCADELESİ!