Anasayfa , Avrupa , KOMintern Kuruluş Kongresi Gerçekleşti

KOMintern Kuruluş Kongresi Gerçekleşti

VİYANA | 18 – 04 – 2010 | Viyana’da ATİGF dernek lokalinde demokrasi ve sınıf mücadelesinin bir parçası olma hedefiyle KOMintern’in 1. Kuruluş Kongresi gerçekleşti. KOMintern, Viyana işçi odaları seçimlerine katılmak üzere, ATİGF (Avusturya Türkiyeli İşçi ve Gençlik Federasyonu) ve Kİ (Kommunistische İnisiative) oluşturduğu KOMintern listesinin devamı olan bir çalışma.

KOMintern Listesi

2009 yılının Mayıs ayında yapılan Viyana İşçi Odaları  AK (Arbeiterkammer) seçimlerine katılmak için, ATİK’e bağlı ATİGF (Avusturya Türkiyeli İşçi ve Gençlik Federasyonu) ve Kİ (Kommunistische İnisiative) ile birlikte oluşturulan KOMintern listesi, ciddi bir çalışma ve emek sonucu, İşçi odalarına bir işçi temsilcisi göndermeyi başarmıştı. İşçi odaları içinde yapılan çalışmalar ve sunulan önergeler, Avusturyadaki emekçilerin sorunlarını gündemleştirirken, diğer yandan ise sınıf mücadelesinin gerekliliği olan diğer ülkelerdeki işçilerin sorunlarının çözülmesi için çalışmalar yürütülmüştü.

Etki Gücü

KOMintern listesi sonucu seçilen temsilci üzerinden belli başarıla elde edildi. Örneğin, 3 Kasım 2009’da İşçi Odaları, Türkiye’de KESK ve Esenyurt belediyesi Sendikasına yapılan baskı ve tutuklamalara karşı, Avusturya hükümetinin Türkiye’ye bu konularda baskı yapması sağlanabildi. Aynı başarı, Yeşiller, BDFA, GLB ve FSG partilerinin de desteğini alarak, İran’da tutuklu bulunan sendikacılar serbest bırakılması konusunda elde edildi.

Sınıf Sendikacılığı

Bu çalışmanın verdiği başarı sonrasında, Avusturya’da uzun vadede, kalıcı bir sınıf sendikacılığına ihtiyaç olduğu kanısına varıldı. Avusturya’da böylesi bir sendikanın oluşturulması için sürecin uygun olduğunu, kapitalist sistem krizinin yaratmış olduğu sonuçlara karşı mücadele etmek ve işçi sınıfının sorunlarıyla bütünleşmek için kurumsallaşmanın gerekliliği noktasında fikirbirliğine varıldı ve ve KOMintern’in ön çalışmaları başladı.

Kuruluş Kongresiyle birlikte KOMintern, emekçiler için kazanılan hakların korunması ve  uzun sürede yeni hakların kazanımı için tarihsel bir sürecin başlangıcı olacağını belirtti.

Başkan ATİGF temsilcisi Nadir Aykut

KOMintern kuruluş kongresinde dokuz’u yönetim üç’ü  denetim kurulu olmak üzere toplamda on iki kişiden oluşan yönetim organları seçildi. KOMintern genel başkanlığına ise, kuruluş kongresine katılan delegelerin oy birliği ile KOMintern kurucular kurulu üyesi ve ATİGF temsilcisi olan Nadir Aykut seçildi. KOMintern genel başkanlığına seçildikten sonra, genel kurula bir teşekkür konuşması yaptı.

Aykut, ‘kapitalist sistem krizinin yaşandığı, saldırıların boyutlanarak sürdüğü, insanlığa ve emeğe dair herşeyin satılarak sermayenin çıkarlarına sunulduğu günümüzde, bu kongrenin önemi ve sonucu daha da  anlam kazanmaktadır’ dedi.

KOMintern Genel Başkanı Aykut şu sözlerle devam etti: ‘Bu günden başlayarak çalışmalarımızı, sınıf mücadelesinin eksenine oturtmak suretiyle, saldırıların olduğu her alanda mücadele ve direnişi örgütlemek, işçiler arasında sınıf dayanışmasını sağlayarak hak gasplarına, sosyal yıkım politikalarına ve ırkçılığa karşı emekten gelen gücümüzü kullanarak bu örgütlülüğümüzü Avusturya geneline yaymak olacaktır. Bu mücadele de başarılı olmak için bütün gücümüzü çeşitli milliyetlerden işçilerin birliği ve dayanışması için harcamak durumundayız. Amacımız ulaşabildiğimiz herkesi sınıf mücadelesinin bir parçası haline getirmek, işçi ve emekçilerden beklentimiz ise, başlatmış olduğumuz bu  yoldan bizimle gelebildikleri yere kadar yürümelerini talep etmektir. Kurtuluş yok tek başına diyoruz.