Anasayfa , Dünya , Kolombiya barış görüşmelerinde FARC-Hükümet anlaşması….

Kolombiya barış görüşmelerinde FARC-Hükümet anlaşması….

farcKOLOMBiYA |28-05-2013 | “Her şey kabul edilene kadar hiçbir şey kabul edilmemiştir” (Kolombiya barış görüşmelerinde FARC-hükümet arası tarım anlaşmasının tam metni)

 

Bu tartışmalara rehberlik eden ilkelerinden biri, “her şey kabul edilene kadar hiçbir şey kabul edilmemiştir”dir

Kolombiya hükümeti ve FARC “kapsamlı bir kırsal reform” için anlaşma sağladı

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ve Kolombiya hükümetinin tarımsal konularda vardıkları anlaşmanın metnidir:

“İstikrarlı ve kalıcı bir barışın inşası ve çatışmanın bitmesi için oluşturulan Genel Anlaşma metninde” yer alan gündemin ilk maddesi üzerinde anlaşma sağladık.

“Yeni kırsal alanlara sahip bir Kolombiya’ya Doğru: Kapsamlı kırsal reform” arayışını kabul ediyoruz.

Görüşmelerin bir sonraki turunda, Büronun ilk periyodik raporunu sunacağız.

Biz aşağıdaki konularda anlaşmaya vardık:

  • Toprağa erişim ve toprağın kullanımı. Verimsiz topraklar. Mülkiyetin resmileştirilmesi.
  • Sınır bölgelerinde tarım ve rezervlerin korunması.
  • Bölgesel yaklaşım ile kalkınma programları.
  • Altyapı ve toprakların ıslahı.
  • Sosyal kalkınma: sağlık, eğitim, konut, yoksulluğun ortadan kaldırılması.
  • İşbirliği ve dayanışma ekonomisini ve tarımsal üretimi teşvik. Teknik destek. Sübvansiyonlar. Krediler. Gelir yaratma. Pazarlama. İşgücünü kayıt altına alma.
  • Gıda ve beslenme politikaları.

Eşitlik ve demokrasiyle, Kolombiya’nın kırsal ve tarımsal gerçekliğinde radikal dönüşümlerin başlangıcı olacak bu sözleşmeyi kabul ettik. Bu, Kırsal ekonomiyi yeniden canlandırma ve tarımsal üretimi teşvik etme, yoksullukla mücadele, toprağa erişim ve toprağın dağıtımı, küçük üretici, insan üzerinde odaklanmıştır.

Yetersiz toprağa sahip olanlar ya da topraksız köylülerin azami sayısını bulma ve Barış için oluşturulacak bir Toprak Fonu aracılığıyla bunlara erişme.

Kolombiya’da köylüler tarafından sahiplenilen veya işgal edilen bütün binaların, yasal ve anayasal düzenleme ile hüküm altına alınmasını Ulusal Hükümet giderek resmiyete dökecektir.

Kolektif mülkiyetin yaygınlaştırılmasıyla birlikte (kooperatiflerin yaygınlaştırılması önceliğiyle; ç-n) mülkiyet haklarının korunması amacıyla, toprakların kullanımı ve yaşanacak çatışmalarda sorunları çözmek için bir tarımsal yargı kurumunun mekanizmalarının oluşturulması.

Buna, altyapı tesisleri ve toprağın ıslahı, eğitim, staj, teknik yardım, içilebilir su, konut planları eşlik eder.

Zorla yerinden edilenlerin ve tahliye mağdurlarının iadesi ve çatışmanın etkilerini tersine çevirme arayışı.

Yasallığı ve daha iyi güvenceyi ve daha fazla bilgiyi arayarak, ilgili arazileri güncelleştirmek için kırsal bilginin güncelleştirilmesini ve eğitiminin sağlanmasını içerir.

Bu anlaşma, Kolombiyalı gelecek nesiller düşünülerek, çevre ile ilgili özel alanları korur ve tarımsal sınırları belirler.

Sosyal koruma alanı yaratır,  gıda ve beslenme sistemi aracılığıyla açlığı yok eder.

Şimdiye kadar kabul edilenler, önümüzdeki aylarda başarmayı umduğumuz ve altı madde içeren, daha kapsamlı bir anlaşma metninin parçasıdır. Görüşmelerin bir sonraki döngüsü, 11 Haziran’da Siyasal Katılım adlı Havana “Genel Anlaşmasına” dâhil olan Gündemin ikinci etap görüşmeleriyle başlayacaktır.

Bu tartışmalara rehberlik eden ilkelerinden biri, “her şey kabul edilene kadar hiçbir şey kabul edilmemiştir”dir. Bu, anlaşmaya varılan maddelerin, tüm program üzerinde anlaşma olması koşuluna bağlı olduğu, ayrıca görüşmeler ilerlerken anlaşmanın her bir alt maddesine ekleme yapılabilir ve maddeler ayarlanabilir, anlamına gelir.

Biz, 6 aydan beri süren görüşmelerde sadece tarımsal konuları görüşmediğimizi vurgulamak isteriz.

Bu süre içinde, vatandaşların ve sosyal kuruluşların önerileri ve görüşlerini almak, halka danışma ve halkın katılımı sağlamak için çeşitli mekanizmaların uygulamaya geçmesi, komisyon olarak ya da ayrı ayrı yapılan, genel kurullarda çalışma yolunun kabul edilmesi, görüşmeler sürecine hayat verdi.

Bu mekanizmalar, çalışma prosedürleri ve katılım devam etmektedir,  dolayısıyla anlaşma arayışının ileriye doğru daha hızlı ilerleyeceğini umuyoruz.

27 Mayıs 2013

[Rebelion’daki İspanyolca orijinalinden Atiye Parılyıldız tarafından Sendika.Org için çevrilmiştir]