Anasayfa , Bildiriler , Köln’de Tekel İşçileriyle Enternasyonal Dayanışma Yürüyüşü Yapılacak

Köln’de Tekel İşçileriyle Enternasyonal Dayanışma Yürüyüşü Yapılacak

DEKÖP-A | 18 – 02 – 2010 | 15 Aralık 2009 tarihinden itibaren 12.000 TEKEL bünyesindeki tütün işçilerinin başlattığı cesur ve kararlı direniş sürüyor. TEKGIDA-İŞ sendikası ve başka sendikaların üyesi işçiler özelleştirmeye, işten çıkarılmaya, sefalet ücretlerine, yoksulluğa, kitlesel işsizliğe karşı ve sendikal özlük hakları için iki ayı aşkındır örnek bir mücadele sürdürüyorlar.

Bu dondurucu soğuklarda ve sokaklarda, işçi sınıfı mücadelesinin yeni öncüleri olarak, kendilerinin inşa ettiği derme çatma barakalarda, çadırlarda büyük ve tarihsel bir mücadele kararlılığı gösteriyorlar. Mütevazi bir mücadele örneği sergileyerek ve imkansızlıklar içinde güçlü bir sınıf direnişni kerte kerte örüyorlar .

Özlük hakları ve haklı talepleri uğruna yürüttükleri bu örnek mücadelede büyük bir uluslararası sempati kazanarak ilerliyorlar. Anklara’daki açlık grevi ve Türkiye’nin bir çok başka şehrinde sürdürülen bu direniş, uluslararası işçi sınıfının sendikal mücadele tarihine meşru ve yeni bir eylem biçimi olarak geçecektir.

Bir Kamu İktisat Teşkilatı olan TEKEL geçen sene Başbakan Erdoğan’ın AKP hükümetince  özelleştirilerek British American Tobacco (BAT) adlı şirkete kelepir fiyatlara satıldı. Geçmişte de böylesi Kamu İktisat Teşkilatları (KİT) bolca yabancı tekellere peşkeş çekildi ve devreye konulan  sözde ‘sosyal plan’lar çerçevesinde, çalışanlar yığınlar halinde kitlesel işsizliğe itildiler. Ve şimdi başka KİT’ler uluslararası tekellere peşkeş çekilmek istenmektedir. Hükümetin halkın kaynaklarını talan etmesine karşı geliştirdikleri direnişin gerçek nedeni budur. İşçiler ailelerinin ve dostlarının yardımıyla kendi geleceklerini güven altına almak için meşru bir sınıf kavgası sürdüremekteler.

Bu nedenle halkın ve uluslararası kamuoyunun desteğini kazanan bu işçi direnişi örnek bir şekilde yürütülmektedir. İşçi konfederasyonlarının 4 Şubat’taki genel grev çağrısı sayesinde direniş yeni bir sürece evrilmiştir. AKP Hükümeti ise günden güne yükselen bu direnişi boşa çıkarmak ve boğmak istemektedir.

Bu nedenle biz, demokratik kitle örgütleri platformu olarak, TEKEL işçilerinin talepleriyle dayanışmak amacıyla, 18. Şubattan itibaren açlık grevine girerek uluslararası dayanışmayı yükseltmek istiyoruz. İlerici işçilere, sendikacılara, politikacılara, entellektüellere, uluslararası demokratik organizaysonlara ‘Türkiye işçi sınıfıyla daha fazla dayanışma’ çağrısı yapıyoruz. Duyarlı herkese çağrımız şudur: Uluslararası daynışmayı büyütmek amacıyla Avrupa’nın bir çok şehrinde organize edilen etkinliklere ve yürüyüşlere aktiv katılınız.

Yaşasın Enternasyonal Dayanışma

Yürüryüş Tarihi ve Saati:

20 Şubat 2010 (Cumartesi), 12:00

Yer: EBERTPLATZ-KÖLN

Demokratik Kitke Örgütleri Platformu-Avrupa (DEKÖP-A)

ATİK (Konföderation der Arbeiter aus der Türkei in Europa), info@atik-online.net

ADHK (Konföderation für Demokratische Rechte in Europa), info@adhk.de

AvEG-Kon (Konföderation für Unterdrückte Emigranten in Europa),aveg-kon@hotmail.com

Zeitschrift YASANACAK DÜNYA, yasanacakdunya@yahoo.com

YEK-KOM (Föderation der kurdischen Vereine in Deutschland) yekkom@gmx.de