Home , Avrupa , Köln’de HBDH Tanıtım Toplantısı

Köln’de HBDH Tanıtım Toplantısı

halklarin-birlesik-devrim-hareketi-kuruldu-3-145777194112 Mart 2016 tarihinde 9 devrimci parti ve örgüt bir ihtiyacın ürünü olarak gerçekleştirdikleri eylem  birliğini bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyurmuşlardı. HBDH olarak geçekleştirilen bu eylem birliğinin tanıtım toplantıları Avrupa’da yapılan bir dizi panelle yerine getirildi.

Bu tanıtım toplantılarından biri de Köln’de yapıldı. TİKB, MLKP, Devrimci Karargah ve Partizan’ın konuşmacı olarak katıldığı panelin, motaratörlüğünü ise Sınıf Teorisi yaptı.

Panelde konuşmacıların ortak görüşü olarak vurguladıkları; içinden geçtiğimiz sürecin oldukça ağır olduğu, faşist diktatörlüğün topyekun bir şekilde saldırdığı bu süreçte, bu saldırılardan en çok etkilenen kesimin ise Kürt ulusu olduğunu vurguladılar. Faşizme karşı kararlı bir duruş ve saldırıları püskürtmenin bir hamlesi olarak yapılan eylem birliğinin önemi ve gerekliliği üzerinde duruldu.

Panelle katılan dinleyicilerden gelen sorularla tartışma bölümüne geçildi.  Her katılımcıya sorular soruldu. Partizan’a en çok sorulan soru ise cephe üzerine oldu. Partizan’ın verdiği cevap; bunun bir cephe olmadığı, böyle kabul etmedikleri, başka yapılar bu eylem birliğine kendilerince nasıl bir misyon yükledikleri kendilerinin bir sorunu olduğunu, kendi açılarından  bunu farklı kulvarlara çekmeden tartışmak gerektiğine vurgu yaptıktan sonra, bu oluşumun bir eylem biliği olarak taktik bir sorun olduğu, stratejik bakılmaması gerektiği üzerinde durularak, cephe’nin bir sınıf ittifakı olduğu üzerinde duruldu ve bu eylem birliği de kendi misyonunu doldurduktan sonra sona ereceğine vurgu yapıldı.