Home , Tarihsel Bellek , Kemalist faşist diktatörlük 15 Komünisti Karadeniz`de katletti

Kemalist faşist diktatörlük 15 Komünisti Karadeniz`de katletti

12644740_966475203442460_2420683440275538479_n1921 yılının 28 Ocağı’nı 29’a bağlayan gecesi Türkiye Komünist Partisi kurucusu (TKP) Mustafa Suphi,  14 yoldaşı ile birlikte , Ethem Nejat, Mehmet Ali, Bahaddin, İsmail Hakki (dr), İsmail Hakki (topcu), Kazım Ali, Emin şefik, Maksut, Cemil Nazmi, Hayreddin, Halitoğlu Mehmet, Kazim Hulusi, Mustafaoğlu Mehmet, Citoğlu Nazmi İsmail  Trabzon’dan bindirildikleri teknede, M.Kemal`in tertibiyle, uşakları  olan Kayıkçı Yahya Kahya ve Topal Osman çetesi tarafından  Karadenizin karanlık sularında canice katledildiler.

Ülkenin ilk komünistleri. Ekim Devriminin çocukları. Türk burjuvazisi tarafından sınıf mücadelesinin kurmayına karşı işlenen ilk cinayet. Kurtuluş Savaşına destek için geliyorlardı. Savaşın önderliğini ele geçiren büyük Türk burjuvazisinin, Ermeni, Rum ve Süryani mallarıyla şişip büyüyen sınıf kini tarafından yokedildiler.

28 Kanuni Sani ( Nazım Hikmet )

-ta ata aa ta ta ha ta tta ta
tarih

sınıf-ların
mücadelesidir
1921

kanunisani 28
karadeniz
burjuvazi
biz

on beş kassap çengelinde sallanan
on beş kesik baş
yoldaş

bunların sen

isimlerini aklında tutma
fakat

28 kanunisaniyi unutma!
„siyah gece
„beyaz kar
„rüzgar
„rüzgar“.

trabzondan bir motor açılıyor
sa-hil-de-ka-la-ba-lık!
motoru taşlıyorlar
son perdeye başlıyorlar!
burjuva kemal’in omuzuna binmiş
kemal kumandanın kordonuna
kumandan kahyanın cebine inmiş
kahya adamlarının donuna
uluyorlar

hav… hav… hak… tü
yoldaş unutma bunu burjuvazi

ne zaman aldatsa bizi
böyle haykırır:

– hav…hav…hak…tü

– gördün mü ikinci motörü?

– içinde kim var?

– arkalarından gidiyorlar.

– ikinci motor birinciye yetişti

– bordoları bitişti

– motorler sarsılıyor

– dalgalar sallıyor sallıyor dalgalar.

– hayır

iki motorde iki sınıf çarpışıyor

– biz onlar!

– biz silahsız onlar kamalı

– tırnaklanmız

– kavga son nefese kadar

– kavga

– dişlerimiz ellerini kemiriyor
kamanın ucu giriyor

– girdi…

– yoldaşlar, ey!

artık lüzum yok fazla söze:

bakın göz göze

– karadeniz

on beş kere açtı göğsünü,
on beş kere örtüldü.
onbeşlerin hepsi
bir komünist gibi öldü

moskova 1923

scroll to top