Home , Haberler , Kaypakkaya’nın Seçme Yazıları Artık Kürtçe

Kaypakkaya’nın Seçme Yazıları Artık Kürtçe

TÜRKİYE | 09 – 12 – 2012 | Yayınevimiz İbrahim Kaypakkaya’nın “ Seçme Yazıları” nın üçüncü basımını gerçekleştirirken aynı zamanda 40 yıllık bir geleneğin ürünü olarak, bu kitabın ilk baskısının 1978’ de Tufan yayınları ve 1979’da da Cihan Yayınları tarafından basıldığını ifade etmek isteriz. Elinizdeki kitabın yayınevimiz tarafından ilk basımı Ocak 1992’de, ikinci baskısı Nisan 2004’de gerçekleştirilmiştir. Yayınevimiz tarafından gerçekleştirilen bu baskısının “özgünlüğü” İbrahim Kaypakkaya’nın bütünlüklü olarak ilk kez Kürtçe yayımlanmasıdır.

İbrahim Kaypakkaya’nın bu kitapta ifade ettiği ve onun ardılları tarafından programatik görüşler olarak sahiplenilen ve pratiğe uyarlanan tezlerinin önemi onun ülkemiz topraklarında bazı hususlara ilişkin ilk kez doğru ve tutarlı bir çözümleme getirmesinde yatmaktadır.

Bilindiği üzere İbrahim Kaypakkaya, ülkemiz topraklarında genel olarak ulusal sorun ve özel olarak da Kürt ulusal sorununa ilk kez Marksist Leninist Maoist bakış açısıyla yaklaşılmasının adı olmuştur.

Bu doğru ülkemizde genel bir kabul olagelmiştir. Ancak bu gerçeğe rağmen İbrahim Kaypakkaya’nın ardılları, onun görüşlerinin Kürtçe yayımlanmasında eksik kalmıştır.

Onun görüşlerinin kürtçe yayımlanması bu eksikliğin pratikte giderilmesi anlamına gelmektedir. Kitabın hem Türkçe hem de Kürtçe olarak aynı anda basılması, ülkemiz toplumsal gerçekliğine bir göndermedir. Bu baskı aynı zamanda ülkemizdeki diğer azınlık milliyetlerin dillerinde de İbrahim Kaypakkaya’nın görüşlerinin yayımlanması görevini önümüze koymaktadır.

Yayınevimiz İbrahim Kaypakkaya’nın “Seçme Yazılar” ını yayımlarken aynı zamanda kısa süre içinde onun “ Bütün Yazıları” nı içeren çalışmayı da okurlarına sunma hazırlığı içindedir.

Umut Yayımcılık

İletişim :

Umut Yayımcılık Merkez Büro

Tel: (0212) 521 34 30/ Faks: (0212) 621 61 33

Kaynak: özgür gelecek