Anasayfa , Avrupa , 10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜNDE, MİLYONLARCA İNSAN ONUR KIRICI UYGULAMALARLA KARŞI KARŞIYA KALMAKTADIR!

10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜNDE, MİLYONLARCA İNSAN ONUR KIRICI UYGULAMALARLA KARŞI KARŞIYA KALMAKTADIR!

ATİK | 09 – 12 – 2012 | Dünya insan hakları günü olarak kutladığımız bu günde, insanlığa karşı suçların en yüksek noktaya taşındığı bir süreçten geçmekteyiz. Uluslararası arenada insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için, Birleşmiş Miletleri tarafından “Dünya İnsan Hakları Günü” olarak ilan edilen bu gün, 10 Aralık 1948’den bu yana kutlanmaya devam ediliyor. İnsan hakları günü ilan edilen bu gün yüzyıllar boyunca süren bir mücadelenin ürünü olarak, insanların doğuşta eşit bir biçimde sahip oldukları hakları ifade eden, uluslararası bir belgenin kabul edilişinin kutlandığı bir gündür. 10 Aralık insan hakları günü, Birleşmiş Miletler tarafında insanlığa karşı işlenen suçların önlenmesi için ilan edilse de; ne yazık ki insanlık, bugünü ilan eden bu kurum tarafında emperyalist-kapitalist çıkarlara kurban edilerek her türlü zulme reva görülmektedir.

İlk defa Fransız halkının büyük bedeller ödeyerek 1789’da gerçekleştirdiği “Büyük Fransız Devriminden” sonra ilk “İnsan Hakları Beyannamesi” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İnsanlık tarihinde atılan bu önemli adım 19. Yüzyıl da gelişerek devam etmiştir. Birinci ve ikinci emperyalist paylaşım savaşlarında milyonlarca insanın katledilmesi ve insanlığa karşı işlenen suçlar ile hak ihlallerini kabarması insan haklarını esas alan ülkeleri ve kurumları harekete geçirmiştir. Bu vesile ile BM bünyesinde insan haklarını iyileştirmek amacıyla İnsan Hakları Komisyonu oluşturulmuştur. Birleşmiş Milletler antlaşmasında önemli bir yer tutan insan hakları, ilk kez 10 Aralık 1948 tarihinde BM Genel Kurulunca kabul edilen “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi” ile özel bir düzenleme ile resmileşmiştir.

İnsan hakları Evrensel Bildirgenin ilan edilmesinde sonra tüm dünyada insan hakları ihlallerinin önlenmesine yönelik uluslararası mekanizmalar oluşturulmuş ve işletilmeye başlanmıştır. Bunun devamında insanlık suçu işleyenlerin yargılanabileceği uluslararası mahkemeler oluşturulmuştur. Ne kötüdür ki bu gün kurulan bu mahkemeler, sermayeyi elinde bulunduran emperyalist tekkelerin çıkarlarına hizmet eden bir konumda görevlerini icra etmekteler.

10 Aralık 1948’de ilan edilen İnsan Hakları Bildirisi, insan değerini, onun hak ve özgürlüklerini tanıtan bir açıklamadır. Bu bildiri ile insanlar hangi ırktan, hangi dil ve dinden olursa olsun kardeş ilan edilerek, birbirlerine karşı hak ve özgürlük yönünden eşit ilan edilmişlerdir. Bu bildiri ile insanların ellerinden alınamayacak temel hak ve özgürlükler ilan edilmiştir.  İnsan hakları bu bildiri ile açık bir şekilde ilan edilmesine rağmen, Dünya’da hala milyonlarca insan, insan olma hakkında ve özgürlüklerinden yoksun, aç ve sefil bir şekilde yaşayarak, katliama uğramakta, işkence görmekteler.

1948’de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi; “insan haklarının anayasası” olarak tanımlanmasına, insanın doğuştan sahip olduğu kişisel hak ve özgürlükleri garanti altına almasına, her insanın işkenceye, kötü muameleye ve onur kırıcı cezalara tabi tutulamayacağını ilan etmesine rağmen bugün toplumun çoğunluğunu oluşturan yüzde doksan dokuzlar bu uygulamalara tabi tutularak, bu haklardan yararlanamamaktadır. ATİK olarak; bu duruma sesiz kalarak ezilenlere karşı işlenen insanlık suçlarına ortak olan Birleşmiş Miletleri kınıyor, altına imza atarak ilan ettiği İnsan Hakları Bildirgesine  sahip çıkarak yüzde doksan dokuzlara karşı işlediği insanlık suçuna derhal son vermeye çağırıyoruz.

İNSANLIK ONURU İŞKENCEYİ YENECEK!

KAHROLSUN İNSANLIK DÜŞMANI EMPERYALİZM VE HER TÜRDEN GERİCİLİK!

10 ARALIK -¦NSAN HAKLARI