Anasayfa , Avrupa , Kaypakkaya, 40. yılında Viyana`da Anıldı

Kaypakkaya, 40. yılında Viyana`da Anıldı

SAMSUNG AVUSTURYA |30 – 01 – 2013|  Avrupa’nın çeşitli kentlerinde devam eden İbrahim Kaypakkaya’nın katledilişinin 40.yılı anma toplantısı, Viyana’da yüzotuz civarında kitlenin katılımıyla gerçekleşti. Dörtbuçuk saat süren panel, merak edilen bir çok soruların sorulduğu, konuların iç içe tartışıldığı olumlu bir havada geçti. Özellikle Kaypakkaya nın 70’ lerin başlarında ortaya koyduğu ideolojik-politik ve örgütsel sorunlar tartışıldı. ‘’Türkiye Devrimi Açısından İbrahim Kaypakkaya’ nın rolü ve Değeri’’ başlığı altında düzenlenen panelde; gerek günümüze kadar yaşanan sınıf mücadelesi pratiği, gerekse ulusal temelde verilen mücadele pratiği, Kaypakkaya’nın 40 yıl önce ortaya koyduğu teorik görüşlerin lehine tanıklık ettiğine vurgular yapıldı.

TKP/ML’ nin organize ettiği panel; Dünya işçi sınıfının ve ezilen halkların büyük öğretmenleri başta olmak üzere, Parti genel sekreterleri ve özelde katledilişinin 40. Yılında Kaypakkaya, genelde ise tüm Parti ve Devrim şehitleri anısına yapılan saygı duruşuyla başladı. Yapılan kısa açılış konuşmasından sonra panalistlere sunumları için tek tek sözhakı verildi.

TKP/ML temsilcisinin yanında MLKP ve MKP temsilcileri de panelist olarak katıldılar. İlk sözü alan TKP/ML temsilcisinden sonra sırasıyla MLKP ve MKP temsilcileri de söz alarak sunumlarını yaptılar. Özellikle 60 ların son çeyreğine, 70 lerin başlarına kadar geçen tarihi süreç, Kaypakkaya’ nın mücadelasi ve mücadele içinde şekillenerek görüşlerinde netleşmesi, o dönemin önderleri ile olan ortak yanları ve ayrıldığı siyasi ve ideolojik görüşleri dillendirildi. Temsilciler; Ulusal Sorun, Kemalizm, Devletin niteliği, Ülkenin iktisadi yapısı, Temel ve Baş çelişkiler, Devrimin karekteri, yolu, yöntemi ve yönelimi, Dost ve düşman güçleri, Parti, ordu ve Cephe, İki çizgi mücadelesi vb. görüşleri üzerinde yoğunlaşırken, günümüzle ilintilendirmeye özen gösterdiler. Kürt ulusal mücadelesinin geldiği aşama,

açılım, barış vb. aldatmacalarıyla tasfiyeyi amaçlayan Faşist TC devleti ve hükümeti AKP iktidarın manipulasyonları ve gerçek niyetleri, bir çok örnekleriyle ayrıntılandırıldı. Panelin ikinci bölümünde, dinleyicilere soru ve söz hakları verildi. Sorular ve konuşmalar; Ulusal sorun, İki çizgi mücadelesinde yaşanan sıkıntılar, Kaypakkaya’dan günümüze geçen süre zarfındaki değişiklikler, birlikte mücadele, Halkların Demokratik Kongresi’ nin durumu, TDH durumu, açmazları ve umut veren yönelimleri bağlamında yapıldı.

Daha sonra söz alan panalistler, gerek gelen sorular, gerekse konuşmalar bağlamında konuşmalarını sonuçlandırdılar.