Home , Avrupa , KAGEF 10. Genel Kurulu’nu Gerçekleştirdi

KAGEF 10. Genel Kurulu’nu Gerçekleştirdi

kgfgk2016FRANKFURT | Kültürlerarası Gençlik Forumu 10. Genel Kurulu’nu önceki Pazar günü dernek lokalinde gerçekleştirdi. Üye çoğunluğunun sağlanması ile birlikte başlanan Genel Kurulu’na saygı duruşu yapıldı. Saygı Duruşu sonrasında Divan seçimi gerşekleşti ve gündemlere geçildi.

‚Demokratik Kitle Örgütlerinde Politik Çalışmanın Önemi ve 10. Döneme Yönelik Önermeler‘ başlıklı siyasi raporun sunumundan ile birlikte 9. Dönem Dernek Yönetim Kurulu’nun faaliyet raporunun sunumu gerçekleşti. Sunum sırasında sinevizyon gösterimi ile bir yıllık faaliyet sürecinden kareler gösterildi. Genel Kurul’a Yeni Kadın Frankfurt Komitesi yazılı bir rapor sundu.

Poliltik ve faaliyet raporun sunumu sonrası yapılan tartışmalarda, yoğun bir sürecin yaşandığını, özellikle Kürdistan’da yaşanan savaş ve Avrupa’da ATİK’e yönelik geliştirilen saldırıların üzerinde duruldu. Her hafta yapılan etkinliklerin örgütlenmesinde, çağrıcıları arsında yer almanın olumlu olduğu dile getirilirken, dernek adına daha fazla etkinliğin olması gerektiği ortaya konan düşünceler arasındaydı. Genel olarak süreci olumlu anlamda gögüslendiği dile getirilen konuşmalarda, daha fazla üyenin derneğe daha fazla zaman ayırması üzerinde duruldu.

Denetim Kurulu’nun raporu sonrasında raporlar oya sunularak aklandı. Yapılan yeni DYK seçimi sonrasında 5 asıl 2 yedek ile 7 kişilik DYK ve 3 kişilik Denetim Kurulu seçildi.

2 Nisan’da yapılacak Basın Yayın Konferansı’na katılmak üzere 5 üyeye bir delege seçimi gerçekleştirildi. Seçimler sonrasında dilek ve temennilerle birlikte öneriler yapıldı ve Genel Kurul’da içtüzüğe yönelik değişiklikleri yapacak ve tüzük kongresini hazırlayacak 3 kişilik bir komisyon oluşturdu.

Genel Kurul’da ATİF Başkanı bir selamlama konuşması gerçekleştirdi. Konuşmasında, sürece cevap olan alanlardan özellikle Frankfurt’tun olumlu yanlar taşıdığına değindi ve bu olumlu yönün geliştirilecek tarzda konumlanması gerektiğini belirtti. Varolan kurumlarla ortak çalışmanın alanda önemli tecrübeleri biriktirdiğine değinen ATİF Başkanı, bölgenin en önemli alanı haline geldiğini söyledi.

 

scroll to top