Anasayfa , Avrupa , KADINLARIN MECLİSTE EŞİT TEMSİLİYET HAKKI İÇİN SEÇİMLERDE SANDIK BAŞINA!

KADINLARIN MECLİSTE EŞİT TEMSİLİYET HAKKI İÇİN SEÇİMLERDE SANDIK BAŞINA!

Türkiye; 7 Haziran 2015 ‘te gerçekleşecek olan Milletvekili Genel Seçimleri sürecine hızla girmekte. Her zaman olduğu gibi yine erkekler arası iktidar yarışına dönüşen ve her fırsatta kadınları da bu yarışta malzeme olarak kullanıp siyasette yok sayan erkek egemen anlayışa karşı, kadınlar da sözlerini söylemek için sandığa gidecekler.
Batı Avrupa’da yaşayan Türkiyeli göçmen kadınların demokratik hak mücadelesi özgülünde çalışmalarını yürüten Yeni Kadın olarak bizler de bu seçimlerde HDP’yi destekliyoruz.
ÇÜNKÜ :
Günlük yaşamın sıradan bir parçası haline gelen kadına yönelik her türden şiddetin, Cumhurbaşkanı, Başbakan vb. devlet yetkililerinin sözleriyle meşrulaştırılmasını;
Kadın katillerine, tacizci ve tecvüzcülere en ağır cezaların verilmesi yerine, hafifletici nedenlerle ödüllendirilmelerini;
Kadının istihdam alanı dışına itilerek esnek ve kayıt dışı emeğin vazgeçilmez parçası haline getirilmesini;
LGBTİ’ler yok sayılarak, işlenen nefret suçlarının cezasız bırakılmasını, bedenlerini pazarlamak zorunda kalmayacakları istihdam alanlarının yaratılmamasını;
Ortadoğu’da ve T. Kürdistanı’nda gerici terör örgütlerini besleyerek, kadın bedeninin savaşın bir parçası haline getirilmesini;
Bedenimize, yapacağımız çocuk sayısına, kıyafetimize, kahkahamıza, eğitimimize karışarak kadınlar hakkında karar almayı kendilerine hak görmelerini;
İSTEMİYORUZ!

Sosyal ve politik yaşamda kadın erkek eşitliği, Meclis’te %50 temsiliyet hakkı;
Çocuklarımız için eşitlikçi, demokratik eğitim; yeterli sayıda ve güvenlikli kreşler;
Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Ermeni, Sünni, Alevi, Ezidi vb. tüm etnik köken ve inançların kendi kültürlerini, dillerini çocuklarına korkmadan anlatıp öğretebildiği, dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımının olmadığı, LGBTİ bireylerinin kabul gördüğü ve istihdam hakkının sağlandığı demokratik bir ülke;
Eşit iş ve eşit ücret;
Erkek egemen, mülkiyetçi adaletin değil, adil demokratik adaletin sağlanmasını
İSTİYORUZ!

HDP birçok özelliğinin yanı sıra, yaşamın her alanında olduğu gibi siyasette de kadını vitrin değil özne olarak görmesiyle meclisteki diğer partilerden ayrılmaktadır.
Bu nedenle Yeni Kadın olarak; seçimlerde kadın düşmanlığına karşı HDP’yi aktif desteklediğimizi ilan ediyoruz. Eşbaşkanlık ve eşit temsiliyet işleyişi ile kadınların politik özne haline gelmesi için projeler üreten, kadına ve LGBTİ’lere yönelik duruşları ile yalnızca mecliste değil tüm toplumsal alanlarda direnen HDP’li kadın adayların seçimlerde kazanmaları için tüm gücümüzü harekete geçireceğiz!
HDP; BARAJI KADIN DAYANIŞMASI İLE YIKACAK

yeni kadın ve secimler (PDF Broşür)