Anasayfa , APP , Kadınlar Olarak Yılın 365 Günü Mücadeleye Devam Edeceğiz

Kadınlar Olarak Yılın 365 Günü Mücadeleye Devam Edeceğiz

VILLINGEN|09.03.2021| Cumartesi günü Villingen’de gerçekleştirilen 8 Mart eyleminin akabinde bugün de Schwenningen’de ikinci 8 Mart eylemi gerçekleştirildi. Yeni Kadın’ın da içinde olduğu 8 Mart platformunun çağrısıyla, “Kadınlar Özgür Oluncaya Kadar Mücadeleye Devam; 8 Mart’ta Sokağa” şiarıyla, platformun yaptığı çağrı üzerine bugün (8 Mart Pazartesi) eyleme çoğu kadın, 100 civarında katılım sağlandı.
8 Mart Platformu’nda yer alan, Villingen – Schwenningen Matilda Haus, Yeni Kadın, Schwenningen Alevi Derneği dışında, Courage, MLPD ve bireysel olarak çok sayıda kitlenin katıldığı eylem, saat 17.30’da ortak hazırlanan açılış konuşması ile başladı. Yapılan konuşmada; “Kapitalizm, sömürü temelli bir sistem olup, biz kadınlar için yok sayılmayı ifade eder. Oysa özellikle bu pandemi süreci, kadın emeğinin toplumun bütün yaşamsal alanlarında ne kadar hayati önem taşıdığını çok açık gösterdi. Sağlık sektöründe, bakım hizmeti, alış veriş merkezleri, temizlik işleri vb hizmet sektöründe çalışanların %80’ini kadınlar oluşturmaktadır. Ev işi denilen ve hiçbir karşılığı olmayan yeniden üretim hizmeti ise; zaten toplumsal cinsiyet şekillenişinin sonucu olarak hep kadınlardan beklenmekte. Ancak kadın emeği Kapitalist sistemde ucuz ve yedek işgücü olarak görüldüğünden değersiz emektir. Biz kadınlar artık bunu kabul etmiyoruz.” denildi. Sözlerine; “Bugün buradaki katılım, kadınlara yönelik cinsiyet ayrımcılığını, şiddeti kadınların günlük yaşamın bir parçası olarak kabul etmediklerini göstermiştir. Bu toplumda kadına yönelik şiddet münferit olay veya cinnet geçirme olarak adlandırılırak önemsizleştirilmekte’diye sürdürdü.
Ardından yürüyüşe geçildi. Şehrin işlek bir kavşağında, trafiğin en yoğun olduğu sürede, spontane verilen mola ile trafik durduruldu. Burada Alevi Gençliği adına konuşan genç kadın ise; Türkiye’deki kadın katliamına parmak bastı. Erkek katillerin mahkeme karşısında taktıkları kravattan vb aldıkları iyi hal indirimine duyduğu öfkeyi dile getirdi.
Yürüyüşün son miting yeri ve bitiş noktası olan şehir merkezine gelindiğinde Yeni Kadın bildirisini bir kadın arkadaş okudu. Bildirinin sonundaki talepler bütün katılımcılar tarafından alkışlarla karşılandı.
Eylemin sonunda ise;alış veriş merkezlerinde çalışan kadınların ucuz işgücü olarak riskli ve kötü çalışma koşullarına dikkat çekmek ve dayanışma göstermek için C&A şubesine pankartlar ve posterler asıldı.
Son olarak “kadınlar olarak, toplumsal yaşamda kendi kimliklerimizle kabul edilmek, kendi geleceğimizi belirlemek ve eşitlik için yılın 365 günü savaşmaya devam edeceğiz. Ta ki özgür olana dek!” denilerek alkışlarla eyleme son verildi.