Home , Avrupa , İTİF ve SYKP`den Ortak Bilgilendirme Toplantısı!

İTİF ve SYKP`den Ortak Bilgilendirme Toplantısı!

2016-12-04-photo-00000418

İTİF ve SYKP`den Ortak Bilgilendirme Toplantısı!

Uluslararası tekelci kapitalistlerin dünya işçi sınıfı ve ezilen halklarına yönelik yoğunlaşmış saldırı proje ve uygulamaları birbirini izliyor. Azami karlar uğruna yürütülen hegemonya savaşları, gizli ve açık çeşitli yöntemlerle yoğunlaşarak devam ediyor.

Kuşkusuz ki, bu saldırılardan en fazla etkilenen de uluslararası işçi sınıfı ve emekçiler olmakta.

2016-12-04-photo-00000417

İşte bu saldırılardan biri ve belki de en kapsamlılarından biri de TTİP saldırısıdır. AB ve ABD emperyalist güçlerin, kapalı kapılar ardında, büyük bir gizlilik içerisinde yürütülen, ve tekellerin direkt temsilcilerinin denetim ve inisiyatifinde yürüyen TTİP saldırısının ne olduğu, arkasındaki temel, neler içerdiği,kapitalist tekeller arasındaki rekabet dalaşları, işçi sınıfı ve emekçilere yansımaları; TTİP`ye karşı mücadelede duruş ve mücadele konularının işlendiği toplantı Zürih Gençli ve Kültür Evi`nde gerçekleştirildi.

2016-12-04-photo-00000420

İTİF ve SYKP temsilcilerinin görsel ve sade sunumlarıyla, katılımcıları da sürece katarak gerçekleştirdikleri sunumları oldukça ilgi çekmiştir.

Toplantının başında, Dersim`de şehit düşen 3 TİKKO gerillası ile isimleri açıklanmayan 5 gerilla için saygı duruşu gerçekleştirildi.

 

Panelistler,TTİP, TİSA ve CETA konusunda özlü sunumlarının ardından, bu toplantıların,konunun biz göçmen emekçiler açısından daha da büyük önem içermesi nedeniyle de daha detaylı bilgilendirmelerin bir ihtiyaç olduğu ifade edildi ve bu toplantıların başka boyutlarının işlenmesi şekliyle devam edilmesi gerektiği vurgulandı, ki katılımcıların da talebi bu yönlüydü.

TTİP özgülünde, yüzbinlerce kitlenin sokağa dökülmesinin önemli olduğu ve bu protesto etkinliklerini düzenleyen kurumların, anti-kapitalist dürustan uzak, sivil toplumcu kurumlar olduğu ve özellikle de bugüne kadar yapılagelen saldırıların en kapsamlısı olan TTİP`ye karşı anti_kapitalist bir duruş ve perspektifin sınıf ve emekçilere kavratılmasının mutlak önemde olduğu özellikle vurgulandı.

2016-12-04-photo-00000416

Bilgilendirme toplantısı, oldukça olumlu bir ilgiyle karşılanmış ve dinlenmiştir.

 

 

AHM-İsviçre