Anasayfa , Avrupa , İTİF: Basına, kamuoyuna ve göçmen emekçi halklarımıza;

İTİF: Basına, kamuoyuna ve göçmen emekçi halklarımıza;

ITIF_Logo18 EKİM 2015 İSVİÇRE PARLAMENTO SEÇİMLERİNE İLİŞKİN İTİF AÇIKLAMASI ve ÇAĞRISI.

 

Basına, kamuoyuna ve göçmen emekçi halklarımıza,

 

İsviçre genelinde gerçekleşecek zeni bir seçimin arifesindeyiz. Yaşadığımız, ürettiğimiz bu coğrafyada, karşılaştığımız ve bize dayatılan sorunların çözümüne hizmet edecek adımların atılması açısından bu seçim dönemi önemsememiz gereken bir konudur. İTİF(İsviçre Türkiyeli İşçiler Federasyonu) olarak, İsviçre’deki siyasal yaşamda yer almaksızın, yerli emekçilerle ortaklaşan ve ayrışan sorunlarımızın gündemleşemeyeceğinin ve bir çözüme oluşamayacağının farkındayız.

 

Ebetteki, İsviçre’nin iç siyasal yaşamında yer almanın esas yolu sadece parlamenter seçim mücadelesi olamaz. Bu sadece, demokratik-ekonomik hak ve özgürlük mücadelemizin alanını genişletmek, kamuoyunda bir etki gücü yaratmak anlamında önemsememiz gereken bir mevzidir.

 

Federasyonumuz İTİF ve ona bağlı dernek ve organlar, İsviçre’deki parlamento seçimlerine bu açıdan bakmakta ve emekçileri, burjuvazinin manipülasyonuna ve etki alanına mahkûm edilmemesi gereğinden yola çıkarak önemsemektedir. Emekçileri, kendi ekonomik, siyasal, demokratik sorunları çerçevesinde, gerçek çözüm perspektifinin kavratılması, öte yandan, yaşadığımız güncel, yakıcı sorunların çözümüne hizmet edecek pratik-politik yoğunlaşmaların sağlanması açısından, seçimlere müdahil olmaktadır.

İTİF, parlamenter sistemin, burjuvazinin çıkarlarının gerçekleştirilmesine hizmet eden kurumlardan biri olduğunu, kitleleri aldatmanın ve gerçek kurtuluş mücadelesinin karartılmasında, işlevselleştirilmeye çalışılsan bir kurum olduğun bilinciyle hareket etmektedir. Bizler, esas olanın, işçi ve emekçilerin, üretimden gelen gücünün örgütlü, bilinçli bir güce dönüştürme hedefini asla unutmadan, sokak hareketine esas alan bir yoğunlaşmanın gereğini bir kez daha ifade ediyoruz.

Ancak bu, güncel politik, ekonomik talepli taktik siyasal mücadelelerden de geri durmamızı gerektirmez. Bu açıdan, parlamento seçimlerine seyirci kalamayız.

Bizler, seçimlere, mevcut örgütsel-politik güç ve yeteneğimiz oranında etkin olabiliriz. Bu açıdan, mevcut anda, seçimlere, aday düzleminde katılma durumumuz olmamaktadır. Ancak, İsviçre`de genel olarak tüm emekçilerin, özelde ise göçmenlerin temel ve güncel sorunlarına olumlu pratik-politik tutuma sahip kimi parti ve kişiler söz konusudur.

Bu noktada İTİF olarak, bizlere yani işçi ve emekçi göçmenlerle yan yana duran, ortaya koydukları yaklaşımlarıyla, (kimi temel konularda farklı düşünsek de) emekçilerin sorunlarına ilişkin alman kantonlarında politika yürüten PdA-POP ( İşçi Partisi/Partei der Arbeit) listesini destekliyoruz.

Ayrıca, kanton Vaud ve Genevre’de ise seçimlere etkin bir sol alternatif oluşturmak için birlikte hareket eden ve seçim bildirgelerinde işçiler, göçmen emekçiler, LGBTİ vb. bir dizi konuda temelk hak ve özgürlükleri savunmalarından dolayı  POP (PDA) ve SolidaritéS ‘ nin ortak aday listesini desteklediğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz.Bu parti ve kurumlarin olmadigi kantonlarda gocmenlerin sorun ve taleplerin cozebilecek ve  işçi ve emekçilerin ve halklın taleplerini savunan adaylara oy verilmelidir.

Bu seçimlerde oy kullanabilen tüm üye ve dostlarımızı, oylarıyla bu örgütlere oy vermeye çağırıyoruz.

 

Taleplerimiz; 

-Irkçı -ayrımcı yabancılar yasası kaldırılmalı, demokratik bir göçmenler yasası hazırlanmalıdır!

-Göçmenlere seçme-seçilme hakkı tanınmalıdır!

-Kâğıtsızlara oturum ve çalışma hakkı tanınmalıdır!

-Ayrımcılığa karşı herkese eşit haklar!

-Vatandaşlık için öne sürülen koşullar kaldırılmalıdır!

-İsviçre’de doğan tüm göçmenlere vatandaşlık hakkı tanınmalıdır!

-Eğitimde uygulanan çifte standarta son verilmeli, eğitim bir meta olmaktan çıkarılmalıdır!

-Eşit işe eşit ücret!

-Asgari ücret minimum 4000. Frank olmalıdır!

-Is yerlerindeki cinsel ayrimciliga son verilmesi ve esit kosullarin saglanmasi.

-İş güvencesi yasası getirilmeli, keyfi işten çıkarmalara son verilmelidir!

-Haftalık 35 Saat çalışma süresi kabul edilmelidir!

-Herkese ücretsiz sağlık ve eğitim sunulmalıdır!

-Emeklilik yaşı düşürülmeli, kesintilere son verilmelidir!

-Konut politikaları değiştirilmeli, herkese barınma hakkı sağlanmalı; barınma alanı, tekellerin kar hırslarına teslim edilmemelidir!

-Sağlık sigortalarının keyfi prim arttırmalarına son verilmelidir!

 

 

İsviçre Türkiyeli İşçiler Federasyonu

Föderation der Arbeiter aus der Türkei in Schweiz

Fédération des travailleurs de Turquie