Anasayfa , ATİK , İtalya'daki İşgal Eylemine Destek Mesajı

İtalya'daki İşgal Eylemine Destek Mesajı

ATİK | 10 – 05 – 2011 | Değerli Dostlar,

Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu olarak, İtalya’daki siz göçmen kardeşlerimizin, ırkçı yasa ve baskılara karşı; bir Mayıs tarihinde başladığınız ve bugüne kadar devam ettirdiğiniz Massa Katedral işgal eyleminizi desteklediğimizi ilan ederek sizleri selamlıyoruz.

Avrupa Birliğini oluşturan devletler, son yıllarda dünyadaki göç akımını denetlemek üzere bir dizi yeni yasalar çıkardılar. Emperyalist AB üyesi devletler, göçmenlere yönelik sürekli yeni değerlendirmeler yapmaktadırlar. Bu değerlendirmelere göre yaptıkları yeni yasal düzenlemeler göçmenlerin çıkarlarını değil, tersine emperyalist devletlerin yani sermayenin çıkarlarını esas almaktadır. Sermayenin çıkarlarını korumak için geliştirilen bu yeni durumlar, açıktır ki göçmenlerin temel haklarını yok sayacaktır.

Göçmenlik sorunu, gerek Avrupa devletlerinde, gerekse uluslararası arenada önemi giderek artan çok önemli güncel politik bir mesele haline gelmiş bulunmaktadır. En yüksek sayıda göç alan Avrupa devletlerinin, göçü önlemek adına, her gün yeni ırkçı ve baskıcı yasalar çıkarmaya devam ediyorlar. Bu baskıcı ve ırkçı yasalara maruz kalan siz değerli kardeşlerimizin bu mücadelesini meşru bir eylem olarak görüyor ve yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz.

Bu anlamda göçmenlerin demokratik taleplerini kabul ettirmek için; anti-emperyalist göçmen kurumlarının uluslararası dayanışmasına daha çok önem vererek; ilerici kurumlar, anti-faşist örgütlenmeler, politik partilerle doğru yerde ve zamanda birlikte hareket etmeye davet ediyoruz. Enternasyonal dayanışmacı selamlarımızı iletiyor mücadelenizde başarılar diliyoruz.

  • AYRIMCI VE IRKÇI YASALARA HAYIR!
  • KAHROLSUN EMPERYALİZM VE HER TÜRDEN GERİCİLİK!

21. Dönem ATİK Genel Konseyi

ATIK-Italya_Mesaji – DOC

ATIK-Italya_Mesaji – PDF