Anasayfa , Avrupa , İsviçre YENİ KADIN Kampı Gerçekleştirildi!

İsviçre YENİ KADIN Kampı Gerçekleştirildi!

ZÜRİH | 15 – 10 – 2010 | Geleneksel hale getirilen İsviçre YENİ KADIN  kampı 24-26 Eylül tarihleri arasında Zürih kentinde gerçekleştirildi. Kadınların örgütlenmedeki önemi ve sorunlarımız, Sendikal mücadelede kadın, Eşit işe,eşit ücret hakkı ana başlıkları altında gerçekleştirilen eğitim kampına katılım istenilen düzeyde olmasa da, tartışmalardaki katılım ve canlılık olumluydu.

ATİK Kadınlar Komisyonu Başkanı arkadaşın da sunumlarıyla katıldığı kampın birinci gündemi, iki çalışma grubuna ayrılarak gerçekleştirildi.

‘’Örgüt bilinci, örgüt nedir? örgütsel sorunlarımız ve siyasi-pratik çalışmalarımızı nasıl organize etmeliyiz?’’ ara başlıkları altında yürütülen tartışmalarda genel olarak şunlara vurgu yapıldı:

‘’Feodal değer yargıları, örgüt bilincindeki eksiklik, erkek egemenliğinden kopuş için radikal adımlar atma cesaretsizliği, kollektif çalışma tarzındaki yanlışlıklar, kadının kendini ifade edememesi, eğitimin ciddiye alınmaması, yaşanılan alana uyum sağlanamaması, yeni fikir ve düşüncelerden faydalanamama, çözüm üretmedeki sıkıntılar ve sorunların çözümündeki edilgenlikler, kollektif bilincin, kollektif güce dönüştürülememesi, yerli-göçmen kurumlar ve genel olarak kadın kitlesiyle iletişimsizlik, yerel-merkezi etkinliklerin netleştirilip, özgün faaliyet çizelgelerinin çıkartılamaması, genç kadınlara ağırlık verilmemesi, kurumlarımızla ortak hareket edilerek ama kadın çalışmalarında kadının özne yapılamaması, erkeklerin de eğitimine ağırlık verilmesi, tüm kurumlarımızın bu faaliyet alanımızı da sahiplenmesi, vb….’’  başlıklar öne çıkanlardı.

Sendikal çalışma içindeki deney ve tecrübelerini aktaran, kadınların sendikal alandaki durumuna değinen ve ücret eşitsizliğinin İsviçre özgülünde de yaşandığına dikkat çeken Selma SAKA arkadaş, UNIA sendikası hakkında da bilgi vererek, kadın dayanışmasının güzel bir örneğini sergiledi.

Yürütmekte olduğumuz ‘Eşit işe, Eşit Ücret’ kampanyası’nın, tam da tüm Avrupa’da ücretlerin genelde düşürülmeye ya da dondurulmaya başlandığı günümüzde, özelde de kadınlar için ne kadar önemli olduğunun altı çizildi. Kadının üretime katılması, özgürleşmesi yönünde atılmış bir adım olmakla birlikte,erkek egemen sistemden kaynaklı, toplumsal cinsiyet ayrımcılığının en bariz örneklerinden olan ekonomik şiddette de görüldüğü gibi, sistemin kadının önüne çıkarttığı sömürü barikatlarına karşı da mücadele edilmesinin önemine, tarihsel örnekler de verilerek vurgu yapıldı.Isviçre somutunda bu kampanyanın hangi yöntem ve araçlarla yürütülmesi gerektiği üzerine yapılan tartışmalar sonucunda da, hem bu kampanyayı organize edecek ve hem de İsviçre’de kurultay niteliğinde yapılacak olan merkezi toplantının ön çalışmalarını yürütecek olan bir çalışma grubunun oluşturulması talebi üzerine, gönüllü arkadaşlarla bir oluşuma gidildi.Bu komite aynı zaman da geniş kitlelerin de katılacağı ‘Eşit işe,eşit ücret’ kampanyası bağlamında bir seminer faaliyetini de organize etmekle görevlendirildi.

Son gün yapılan kamp değerlendirilmesinde,bu tür etkinliklerin daha organizeli,kollektif-planlı-programlı olması,disipline dikkat edilmesi,çocuklar için görevlenrmelerin yapılması,kültürel etkinliklerin daha ciddiye alınarak programa dahil edilmesi gibi eksik görülen noktaların dışında olumlu değerlendirildi.Doğaçlama ve katılımcıların yeteneklerini sergilemeleri şeklinde gerçekleştirilen kültür programı bağlamında başta henüz konuşmayı becerememesine rağmen bir çok türkü ve marşı süper bir şekilde söyleyen iki yaşındaki ASİ’ye  ve Tüm çocuklarımıza teşekkür ediyoruz.

Kendimizi ve kadın örgütümüzü ciddiye alırsak,aşamayacağımız engel olmayacaktır belirlemesiyle,az katılımdan dolayı başlarda moral bozukluğu yaşansa da,kampın ilerleyen saatlerinde pozıtıf enerjiye dönüşen tartışma ve kaynaşmalar sonucunda karamsarlıktan eser kalmamış,kamptan ayrılmanın hüznü yaşanır olmuş,faaliyetlerde buluşmak üzere,dilek ve temennilerin sunumunun ardından kamp coşkuyla sonlandırılmıştır.   

Geleneksel hale getirilen İsviçre YENİ KADIN  kampı 24-26 Eylül tarihleri arasında Zürih kentinde gerçekleştirildi.

Ø  Kadınların örgütlenmedeki önemi ve sorunlarımız,

Ø  Sendikal mücadelede kadın,

Ø  Eşit işe,eşit ücret hakkı,

Ana başlıkları altında gerçekleştirilen eğitim kampına katılım istenilen düzeyde olmasa da,tartışmalardaki katılım ve canlılık olumluydu.ATİK Kadınlar Komisyonu Başkanı arkadaşın da sunumlarıyla katıldığı kampın birinci gündemi,iki çalışma grubuna ayrılarak gerçekleştirildi.

‘’Örgüt bilinci,örgüt nedir.örgütsel sorunlarımız ve siyasi-pratik çalışmalarımızı nasıl organize etmeliyiz?’’ ara başlıkları altında yürütülen tartışmalarda genel olarak şunlara vurgu yapıldı:

‘’Feodal değer yargıları,örgüt bilincindeki eksiklik,erkek egemenliğinden kopuş için radikal adımlar atma cesaretsizliği,kollektif çalışma tarzındaki yanlışlıklar,kadının kendini ifade edememesi,eğitimin ciddiye alınmaması,yaşanılan alana uyum sağlanamaması,yeni fikir ve düşüncelerden faydalanamama,çözüm üretmedeki sıkıntılar ve sorunların çözümündeki edilgenlikler,kollektif bilincin,kollektif güce dönüştürülememesi,yerli-göçmen kurumlar ve genel olarak kadın kitlesiyle iletişimsizlik,yerel-merkezi etkinliklerin netleştirilip,özgün faaliyet çizelgelerinin çıkartılamaması,genç kadınlara ağırlık verilmemesi,kurumlarımızla ortak hareket edilerek ama kadın çalışmalarında kadının özne yapılamaması,erkeklerin de eğitimine ağırlık verilmesi,tüm kurumlarımızın bu faaliyet alanımızı da sahiplenmesi,vb….’’ başlıklar öne çıkanlardı.

Sendikal çalışma içindeki deney ve tecrübelerini aktaran,kadınların sendikal alandaki durumuna değinen ve ücret eşitsizliğinin İsviçre özgülünde de yaşandığına dikkat çeken Selma SAKA arkadaş,UNIA sendikası hakkında da bilgi vererek,kadın dayanışmasının güzel bir örneğini sergiledi.

Yürütmekte olduğumuz ‘Eşit işe,Eşit Ücret kampanyası’nın,tam da tüm Avrupa’da ücretlerin genelde düşürülmeye ya da dondurulmaya başlandığı günümüzde,özelde de kadınlar için ne kadar önemli olduğunun altı çizildi.Kadının üretime katılması,özgürleşmesi yönünde atılmış bir adım olmakla birlikte,erkek egemen sistemden kaynaklı,toplumsal cinsiyet ayrımcılığının en bariz örneklerinden olan ekonomik şiddette de görüldüğü gibi,sistemin kadının önüne çıkarttığı sömürü barikatlarına karşı da mücadele edilmesinin önemine,tarihsel örnekler de verilerek vurgu yapıldı. İsviçre somutunda bu kampanyanın hangi yöntem ve araçlarla yürütülmesi gerektiği üzerine yapılan tartışmalar sonucunda da,hem bu kampanyayı organize edecek ve hem de İsviçre’de kurultay niteliğinde yapılacak olan merkezi toplantının ön çalışmalarını yürütecek olan bir çalışma grubunun oluşturulması talebi üzerine,gönüllü arkadaşlarla bir oluşuma gidildi.Bu komite aynı zaman da geniş kitlelerin de katılacağı ‘Eşit işe,eşit ücret’ kampanyası bağlamında bir seminer faaliyetini de organize etmekle görevlendirildi.

Son gün yapılan kamp değerlendirilmesinde,bu tür etkinliklerin daha organizeli,kollektif-planlı-programlı olması,disipline dikkat edilmesi,çocuklar için görevlenrmelerin yapılması,kültürel etkinliklerin daha ciddiye alınarak programa dahil edilmesi gibi eksik görülen noktaların dışında olumlu değerlendirildi.Doğaçlama ve katılımcıların yeteneklerini sergilemeleri şeklinde gerçekleştirilen kültür programı bağlamında başta henüz konuşmayı becerememesine rağmen bir çok türkü ve marşı süper bir şekilde söyleyen iki yaşındaki ASİ’ye  ve Tüm çocuklarımıza teşekkür ediyoruz.

Kendimizi ve kadın örgütümüzü ciddiye alırsak,aşamayacağımız engel olmayacaktır belirlemesiyle,az katılımdan dolayı başlarda moral bozukluğu yaşansa da,kampın ilerleyen saatlerinde pozıtıf enerjiye dönüşen tartışma ve kaynaşmalar sonucunda karamsarlıktan eser kalmamış,kamptan ayrılmanın hüznü yaşanır olmuş,faaliyetlerde buluşmak üzere,dilek ve temennilerin sunumunun ardından kamp coşkuyla sonlandırılmıştır.