Home , Avrupa , İsviçre Demokratik Güç Birliği (İDGB) Kuruluşunu İlan Etti!

İsviçre Demokratik Güç Birliği (İDGB) Kuruluşunu İlan Etti!

İSVİÇRE|23.08.2019| İsviçre’de 23 ağustos tarihinde, aralarında ATİK’inde bulunduğu, demokratik ve yurtsever kurumlar İsviçre Demokratik Güç Birliği’ni (İDGB) kurdu. Ondört kurumun imzacısı olan İDGB, kuruluşunu bu deklarasyon ile ilan:

„İsviçre’ de uzun yıllardır faaliyet yürüten devrimci, demokratik, yurtsever güçler( İTİF, KCD-E, İGİF, İDHF, Mor Kızıl Kolektif, TJK-S, SKB, ATİK, İABF, KKP, Devrimci Cephe, ESU, FEDA, SYKP), kısa bir süre önce başlatılan tartışma sürecini sonlandırarak, birlikte daha güçlü mücadele edecek güçbirliğini oluşturdular.

Faşist Türk devletinin başta Kürt ulusu olmak üzere, tüm işçi sınıfı ve emekçilere, onun devrimci-demokratik öncü güçlerine yönelik yürüttüğü imha saldırılarının yoğunlaştığı bir süreçte güçbirliğinin oluşturulması son derece anlamlıdır.

HDP’ nin, 31 Mart seçimlerinde AKP-MHP faşist kliğinin tüm saldırı, hukuksuzluk ve hilelerine rağmen kazandığı belediyelere, esasta Kürt ulusunun kazanımlarına yönelik saldırıları ve buna karşı mücadelenin birlikte örüldüğü bir süreçte Güçbirliği’ nin oluşturulması, faşist saldırıların güçlü bir irade ile karşılanması ve faşizme karşı mücadelenin büyütülmesi açısından anlamlıdır.
Gerek dünya genelinde emperyalist-kapitalist güçlerin dünya işçı sınıfına, ezilen halklarına ve ezilen uluslara yönelik saldırılarına karşı aktif bir şekilde durmak ve ezilenlerle dayanışmak;
Gerekse yaşadığımız İsviçre’ de işçi sınıfı ve emekçilere, özellikle de göçmen emekçilere yönelik her türlü saldırı ve hak gasplarına , ırkçı ve ayrımcı uygulamalara karşı tam hak eşitliği, genel demokrasi ve özgürlük mücadelesini yürütmek;
Gerekse de Türkiye ve T.Kürdistanı’ nda faşist Türk egemenlik sisiteminin tüm uygulamalarına karşı, demokrasi, eşitlik, sınıfsal/ulusal özgürlük mücadelsini yürüten ilerici-devrimci güçlerle dayanışmak, gelecek mücadelelerine sahip çıkmak , ortaklaşan sorunlarımız ve demokrasi mücadelsini daha güçlü yürütmek için, İsviçre Demokratik Güç Birliği’ ni oluşturduğumuzu kamuoyuna ilan ediyoruz.
Tüm yerli/göçmen emekçileri saflarımızda birlikte mücadele için birleşmeye, demokrasi ve özgürlük mücadelesine güç katmaya davet ediyoruz.

İsviçre Demokratik Güçbirliği olarak , faşist Türk egemenlik sisteminin HDP’ li seçilmiş belediyelere yönelik faşist Kayyum saldırılarına karşı mücadeleyi büyütmek için, Kürt analarımızın beyaz tülbentlerinde simgeleşen direngenliğini, her türlü vahşi saldırılara karşı dillerinde bitmeyen özgürlük haykırışlarını yüklenerek faşizme karşı direnişin güçlü bir mevzisi olmak için, yarın Basel’ de gerçekleşecek olan yürüyüş ve mitinge insanım diyen herkesi katılmaya çağırıyoruz.

23 Ağustos 2019
İSVİÇRE DEMOKRATİK GÜÇBİRLİĞİ“

scroll to top