Home , ATİK , İsviçre ATİK Komitesi Kuruldu

İsviçre ATİK Komitesi Kuruldu


Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu İsviçre’de ileriye dönük çalışmalar örgütlemek için ve geçmiş süreci tartışmak için bir toplantı örgütledi.

Toplantı İsviçre’nin Zürih şehrinde 25 Şubat Pazar günü saat 14.00’de Beritan kadın derneğinde saygı duruşu ile başlatıldı.

ATİK’den 3 konsey üyesinin tartışmaları yönlendirdiği toplantı iki gündemli bir şekilde ele alındı.

Gençlerin ve özelde genç kadınların tartışmalara dahil olduğu birinci gündem geçmiş süreç üzerinden konsey adına yapılan sunum ve tartışmalarla devam etti.
İkinci gündeminde aynı şekilde özellikle sürecin sahipleneni olan ATİK aktivistleri tarafından uzun tartışmalar yürütüldü. Uzun dönemdir ATİK atısı çaltında yaşanan sorunlar akabıninde konsey tarafından dondurulan isviçrede faaliyet yürüten federasyonun misyonunu yitirmesi sebebi ile komitesi ATİK oluşturulması gerektiği konusunda hem fikir olunan toplantı da önümüzdeki süreci örgütleyecek bir komite oluşturuldu.
Seçilen komite Zürih, Luzern, Basel ve Fransız bölgelerinden de birer kişinin katılımı ile 5 kişilik bir komite olarak seçildi.

scroll to top