Home , APP , İstanbul Şözleşmesi, Kazanılmış Haktır

İstanbul Şözleşmesi, Kazanılmış Haktır

NÜRNBERG |20.03.2021| 19 Mart Cuma gecesi, ansızın Cumhurbaşkanı imzasıyla İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye’nin imzasını çektiğinin açıklanmasından sonra, kadınlar bu ani gelişmeye sessiz kalmadılar. Cumartesi günü toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin, kadına yönelik şiddetin toplumun hemen her hücresinde yaşandığı, hergün kadınların üçer dörder öldürüldüğü günümüz Türkiye’sinde bu gelişmeyi protesto için kadınlar sokakları doldururken, Almanya’nın Nürnberg şehrinde de SKB ve Yeni Kadın aktivistleri Türk Konsososluğu’nun kapısının önüne siyah çelenk koyarak olayı protesto ettiler.

Kadınlar sloganlarında, bu duruma sessiz kalmayacaklarını, haklarından vazgeçmeyeceklerini, taleplerinin takipçisi olacaklarını haykırdılar, öfke ve isyanlarını, İstanbul Sözleşmesi’nin hak olduğunu, asla vazgeçmeyeceklerini haykırdılar. 

Video: https://www.facebook.com/Atik.Kadraj/videos/369738120726284

scroll to top