Home , Avrupa , İŞÇİLERİN ORTAK SORUNLARI TARTIŞILDI

İŞÇİLERİN ORTAK SORUNLARI TARTIŞILDI

HANNOVER |22.04.2019| 21.04.2019 günü, ATİF”e bağlı, Tohum Kültür Merkezi derneği’nin Hannover’de düzenlediği; “Alman ve Göçmen İşçi Sınıfının Ortak Sorunları ve Birleşik Mücadelesi” Paneli gerçekleştirildi.

Panel’den önce, YDG’li gençlik “Bıçak Kemikte” müzikli ve şiirli sunumla, kitleleri 1 Mayıs’a çağırdılar. 1 Mayıs çağrısını MLPD Hannover temsilciside kısa bir konuşmayla tekrarladı. Ve peşinden 1977 1 Mayıs video gösterimi ile başlayan etkinlik panelistlerin konuşmalarıyla devam etti.

Panelistlerden Ufuk Berdan, Point Power’li sunum yaptı. Almanya’daki işçi sınıfının nicel ve nitel durumunu ayrıntılı bir şekilde sundu. Aynı zamanda Almanya’daki göçmen işçilerin nicel ve nitel durumunu görsel bir sunumla anlattı.

İkinci panelist Yusuf Köse ise daha çok yerli ve göçmen işçi sınıfının ortak mücadelesinin birlikteliğinin zorunlululuğunu anlattı. Komünist Manifesto’nun; “Bütün Ülkelerin İşçileri Birleşin” şiarının işçi sınıfının birleşik mücadelesinin temelini ortaya koyduğunu, bu anlamda enrternasyonal mücadelenin daha da geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Burjuvazinin işçi sınıfı karşısında tek bir sınıf olarak hareket ettiğini ve buna karşı işçi sınıfının da bulundukları bütün üretim alanlarında tek bir sınıf olarak hareket ettikleri taktirde burjuvaziye karşı mücadeleyi kazanabileceklerini anlattı.

Emperyalist-kapitalist sistemin içinde bulunduğu krize de değinen Köse, burjuvazinin saldırılarının daha da artacağını, ama buna karşı da işçi ve emekçi halk hareketlerinin yükselen bir ivme gösterdiğinin örnekleriyle açıkladı. Bu hareketlerin kendiliğindenci yönü ağır basmasına karşı komünistlerin doğru bir politika izledikleri taktirde bu jkitlelerle buluşabileceklerini vurguladı.

Dinleyicilerin soru ve konuşmalarının arkasından kısa bir konuşmayla sunumunu bitiren Köse’den sonra sözü U. Berdan aldı.

Berdan, içinde aktif olarak ATİK’inde yer aldığı Enternasyonal Birliğin önemine değindi. MLPD ve bu birlik içinde olan diğer demokratik örgütlenmelerle olumlu bir çalışma yaptıklarını ve özellikle göçmen işçilerin mücadelesinin daha ileri götürülmesindeki rolüne değindi.

MLPD’li dinleyicilerin soru ve konuşmalarının ardından söz alan Ufuk Berdan:

Demokratik kitle örgütlerinin rolü ile işçi sınıfının partilerinin rolü ve görevlerinin aynı olmadığını, ancak, sınıf mücadelesinin keskinleştiği bir süreçte demokratik kitle örgütlerinin bu mücadelede işçi sınıfının aktif olarak yanında yer almasının onun demokratik karakteriyle uyum içinde olduğunu söyleyerek bitirdi.