Home , Avrupa , Irkçılığa Ve Faşizme Karşı ATİK 25. Kongre Çağrısı

Irkçılığa Ve Faşizme Karşı ATİK 25. Kongre Çağrısı

HABER MERKEZİ |02.04.2019| Irkçılığa ve Faşizme karşı 13-14 Nisan tarihlerinde Frankfurt’ta gerçekleşecek ATİK Kongresine Çağrı:

ATİK çatısı altında örgütlü olan Federasyon, dernek, komite, Yeni Kadın ve YDG üyelerimize;

Dünyamızın genelinde emek-sermaye çelişkisinin giderek daha da keskinleştiği, egemenlerin işçi sınıfı, emekçiler ve tüm ezilenlere karşı birleşerek toplumsal yıkımları daha boyutlandırdığı, emperyalistler arası kızışan rekabet ve hakimiyet dalaşının ölümcül boyutlara  ulaştığı, küresel pazarların, nüfuz alanlarının, enerji ve hammadde kaynaklarının vekalet savaşları üzerinden yeniden paylaşılmaya çalışıldığı ve yeni yıkımlara sürüklendiği, bir süreçten geçiyoruz.

Yerküremizin Avrupa coğrafyasında ise bu gelişmelerle paralellik içinde ekonomide, siyasette, sisteme ait kurumlar içinde güçlü bir sağa savruluş ve faşizan düşün tarzının yeniden gelişim gösterdiği bir sürece tanık oluyoruz hep birlikte… İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşı’ndan sonra ilk defa son seçimlerde, bütün Avrupa ülkelerinde ırkçı, radikal sağcı partiler, son on yılların en yüksek oylarını alarak ya parlamentoda sandalye sayısını artırarak söz sahibi oldular, ya da iktidara gelerek hükümet oluşturdular.

“Terörü önleme” adı altında çıkartılan yeni “güvenlik” ve polis yasaları, başta göçmen ve mültecileri hedeflese de; aslında “böl parçala yönet” politikasıyla egemenlerin, yerli ve göçmen bütün işçi sınıfı, emekçiler ve ezilenlere yönelik saldırılarının ön hazırlıklarını sürdürdüklerini söylememiz hiç abartı olmayacaktır.

Böylesi bir süreçte DKÖ lerinin oynadıkları misyon çok önemli bir yerde durmakta. Avrupa’da en köklü göçmen DKÖ olarak, bu süreçte gerçekleştireceğimiz 25. Kongremiz, hem bu zorlu süreci birlikte tartışıp, yürüteceğimiz politikaların ana hatlarını kollektif bir tarzada örgütlemek açısından, hem de geçtiğimiz iki yıllık sürecimizde yaptığımız/ yapamadığımız görevlerimizin, çalışmalarımızın bir muhakemesini yapmak, başarılı/ başarısız yanlarımızı, eksiklerimizi açığa çıkartmak, kendimizle yüzleşmek ve bir önceki dönemin eksilerini artıya nasıl dönüştüreceğimizi birlikte tartışıp kollektif aklı harekete geçirmek açısından çok önemlidir.

Bu hedef doğrultusunda “Avrupa’da Gelişen Irkçılık ve Yükselen Faşizm” şiarıyla gerçekleştireceğimiz 25. Kongremize, tüm üyelerimizi ve dostlarımızı davet ediyoruz..

Dayanışmanın, başarıların ve kazanımların büyütülmesi umuduyla!

Birlik, Mücadele, Zafer! Yaşasın ATİK, YDG, Yeni Kadın!

Tarih : 13 – 14 Nisan 2019

Saat : 12.00

Yer : Frankfurt Haus de Jugend (Deutschherrnufer 12, 60594 Frankfurt am Main)

ATİK 24. Dönem Genel Konseyi