Anasayfa , Haberler , İlk OHAL kararnamesi ile Gözaltı süresi 30 güne çıkarıldı

İlk OHAL kararnamesi ile Gözaltı süresi 30 güne çıkarıldı

Unknownİlk OHAL kararnamesi yayınlandı. Kararname ile birlikte gözaltı süresi yakalama anından itibaren 30 güne çıkarıldı.

Resmi Gazete’de yayınlanan “Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname”yle ayrıca, 35 sağlık kurum ve kuruluşu, 1043 özel öğretim kurum ve kuruluşu, özel öğrenci yurdu ve pansiyonu, 1229 vakıf ve dernek, 19 sendika, federasyon ve konfederasyon da kapatıldı.

OHAL kararnamesinden maddeler özetle şöyle:

– Gözaltı süresi, şüphelinin yakalama yerine en yakın hâkim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yakalama anından itibaren otuz günü geçemez. Mahkemeye gönderilmesi için harcanan süre 30 gün içinde sayılmayacak.

– Tutuklu olanların avukatları ile görüşmeleri gizli veya şifreli mesajlar iletebilecekleri gerekçesiyle Cumhuriyet savcısının kararıyla, teknik cihazla sesli veya görüntülü olarak kaydedilebilecek.

– Tutuklu ile avukatın yaptığı görüşmeleri izlemek amacıyla görevli hazır bulundurulabilecek. Tutuklu ve avukatın birbirine verdiği belgelere el konulabilecek. Görüşmelerin gün ve saatleri sınırlandırılabilecek.

– Görüşmede yasaklanan hükümler çiğnenirse tutuklunun avukatlarıyla görüşmesi yasaklanabilir. Avukatı değiştirilebilir. Bu atamayı baro yapar.

– Tutuklu olanlar sadece eşi, ikinci dereceye kadar kan ve birinci derece kayın hısımları ile vasisi veya kayyımı tarafından ziyaret edilebilecek. Tutuklular telefonla haberleşme hakkından ancak onbeş günde bir, on dakikayı geçmemek üzere faydalanabilirler.

– Eğer müdafinin hakkında soruşturma ve kovuşturma bulunursa, müdafilik görevini üstlenmesi yasaklanabilir.

– Yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda, ifade alma ve sorgu sırasında veya duruşmada en çok üç avukat hazır bulunabilir.