Home , Haberler , 'İleri Demokrasinin' Son Hedefi Halkın Günlüğü Oldu

'İleri Demokrasinin' Son Hedefi Halkın Günlüğü Oldu

TÜRKİYE | 05 – 07 – 2011 | TC Devletinin basın üzerinde ki baskıları tam gaz devam ediyor. Alternatif ve devrimci basın anlayışını kendisine rehber edinen Halkın Günlüğü gazetesi  Erdoğan’ın ileri demokrasi söylemlerine rağmen faşizan uygulamalardan nasibini alarak, bir ay süreyle kapatıldı. Ayrıca gazetenin 15. sayısına da toplatma kararı çıktı.

Kapatma kararına gerekçe olarak gazetede yer alan „Halk savaşında ısrar zaferi muştuluyor’,  ‘Devrim kitlelerin eseridir’, ‘kavga bayrağı onların ellerinde yükseldi’ başlıkı yazılar gösterildi. Kararda Maoist Komünist Partisi, bu örgüte bağlı silahlı kanadı olan Halk Kurtuluş Ordusu militanlarının çatışma sonucu ölümlerinin haber konusu yapıldığı, yazı içeresinde terör örgütünün propagandası yapıldığı, terör örgütlerinin üyelerinin övüldüğü ve adı geçen terör örgütünün açıklamalarının olduğu gerekçeleriyle, basın kanununun, 25-2 ve 3713 sayılı kanunun 6-2 ve 7-2 maddeleri uyarınca adı geçen gazetenin tamamına ele konulmasına, yayınının bir ay süreyle durdurulmasına… ifadelerine yer verildi.

Sesimizi Yükseltmeye Devam edeceğiz”

Karara tepki gösteren Halkın Günlüğü gazetesi bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şunlara yer verildi;

„Devletin, devrimci-sosyalist basın üzerindeki susturma-sindirme ve sansür politikası sistemli gerekçelerle yaşama geçiyor. Sınırsız özgürlük, ultra-ileri demokrasi vb yönlü söylemler eşliğinde gelişen saldırılar sistemin faşist karakterinin bir yansımasıyken, geniş çaplı gelişecek saldırırların da bir ayağını oluşturmaktadır. Her koşulda halka saldıran, bastırma ve sindirme politikalarıyla pürüzsüz bir hegemonya hayali kuran egemen sınıfların, gazetemize dönük saldırları bu manada anlaşılır olmaktadır.

Gücünü halkın örgütlü gücünden alan, fiili meşru mücadelesini ezilen emekçilerin içinde bulunduğu durumdan alan ve yeni demokrasi mücadelesinin sesi olan gazetemiz, yayın ilkeleri ekseninde yaşanan toplumsal olaylara, gelişmelere ve bir dizi saldırıya karşı halkın yanında saf tutmaktadır.

Yaşanan saldırılar her ne olursa olsun bu tavrından asla taviz vermeyecektir. Burjuva-feodal medyanın çarpıtma, toplumsal gelişmeleri manipüle etme ve yanlış bilgi ekseninde yarattığı kirliliğe karşı, doğru, halkçı ve gelişmeleri ezilen sınıfların çıkarları doğrultusunda devrimci-sosyalist çizgide yorumlama anlayışını öne çıkarmaya devam edecektir.

Toplumlar tarihi sınıf mücadeleleri tarihidir. Bu gerçekten hareketle, toplumsal düzlemde yaşanan her bir olayın sınıfsal bir karşılığı ve sonucu vardır. Sınıfsal zeminden kopuk, onu yadsıyan bir gelişme olmadığı gibi, bunu bu şekliyle ele almak ideolojik bir savruluş ve ciddi bir yanılsamadır. Egemen sınıfların bu tür yaklaşım ve açıklamaları ve pratikleri kendi sınıf çıkarlarının bir gereği ve egemenliklerini garanti altına almasının zeminidir.

Dolayısıyla sınıflar mücadelesi içerisinde cerayan eden her bir olayın siyasi, ekonomik ve sosyal boyutları vardır. Verilen mücadeleler de bu zeminden beslenerek gelişirler.

Gazetemizin kapatılmasına konu olan yazılar, haberler, siyasal bir gelişmeyi ele alan, sosyal bir olgunun yansımasıdır. Söz konusu edilen yazı ve haberler, ezilenlerin tarihinde yer edinen siyasi bir hareketin ortaya koyduğu iradi bir tavrı ve tutumu işlemektedir. Ezilen halkların safında yer alan ve yeni demokrasi mücadelesini rehber edinen gazetemiz Halkın Günlüğü bu olaylara sessiz kalmamıştır, kalmayacaktır. Çünkü tarihin hükmünü verdiği yerde, ezilen sınıfların çıkarına olduğunu düşündüğümüz her konu birirnci dereceden sorumluluğunu duyduğumuz temel bir meseledir.

Gelişmeleri doğru analiz ettiğimizde, sınıf mücadelesi tek düze ilerlemediği gibi tek yönlü olarak da gelişmemektedir. Gelişme seyri kompleks bir dizi olayı bağrında toplar ve ilerlemesi için olanak sunar. Hiç kimse bu gelişmelerden bağımsız, onun dışında değildir. Her güç bulunduğu noktada ve zeminde sınıfsız bir toplum mücadelesinin bir parçasıdır. Ya onun karşısında yer alarak olumsuz bir rol oynar ya da onunla aynı saflarda yer alarak başarının altına imza atar.

Halkın Günlüğü Gazetesi olarak; bizler de bu sürecin ve ezilen halk ve sınıfların mücadelesinin bir parçası olma sorumluluğu ile hareket eden bir yayın kuruluşuyuz. Gelişmeleri de bu seyir içerisinde ele alıp işlemeyi bu sorumluluğun gereği olarak yerine getirmekteyiz. Öncellerinde (Yeni Demokrasi, Partizan Sesi, Devrimci Demokrasi vb) olduğu gibi sonrası için de bu durum böyle olacaktır. Bizler Halkın Günlüğü Gazetesi olarak gelen saldırılara karşı her daim sesimizi yükseltmeye ve sınıfsız bir toplum mücadelesinde üzerimize düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmek için bulunduğumuz yerden katkı sunmaya devam edeceğiz.”