Home , Avrupa , İGİF: 'İnşaat İşçisi Kardeşlerimizi Destekliyoruz'

İGİF: 'İnşaat İşçisi Kardeşlerimizi Destekliyoruz'

İSVİÇRE | 19 – 09 – 2011 | Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu AvEG-Kon’a bağlı faaliyet yürüten İsviçre Göçmen İşçiler Federasyonu İGİF, yayımladığı bir açıklamayla inşaat işçilerinin mücadelesini desteklediklerini açıkladı.

Açıklamanın tümü şöyle:

Bugün ekonomik krizi bahane eden Kapitalist tekeller, işçi sınıfına yönelik saldırılarına her gün bir yenisini ekliyorlar. Avrupa’nın birçok ülkesinde kriz bahane edilerek işçiler sokağa atıldı, kazanılmış ücret, izin, toplu sözleşme, sendikal vb haklar gasp edildi, ediliyor.

Ekonomik kriz fırsatçılığı sadece bu saldırıları yapmakla kalmıyor, iş koşulları, güvenliği minimuma çekilerek, kazalara hatta yeni ölümlere de kapı aralıyor.

Krizden en az etkilenen İsviçre’de tekeller bunu bahane ederek yeni hak gaspı saldırılarına meşruluk kazandırmak istiyorlar.

Çalışma koşullarının ağır olduğu İnşaat işkolunda bu yılın başından bu yana tıkanan toplu iş sözleşmelerinin imzalanmaması, işçilerin haklı taleplerinin kabul edilmemesi krizin bahane edilmesinden başka bir şey değildir.

Çalışan insanın iş güvenliğinin sağlanmaması, emeğinin gasp edilmesi, sosyal ve ekonomik hakların sürekli tırpanlanmasının hiçbir haklı ve meşru yanı yoktur.

Ekonomik krizden en az etkilenen işkolu olan inşaat alanında sermaye sahiplerinin daha fazla sömürü istemine karşı başlatılan eylemi destekliyoruz. İnşaat işçisi kardeşlerimiz haklı olarak çalışma koşullarının düzeltilmesini, güvenli iş koşulu, bunun olmadığı koşullarda çalışmaya ara verilmesi, kötü hava koşullarında işi bırakma, iş bırakma sırasında ücretlerin ödenmesi için ek sigorta talebi, kaza durumunda ücretlerin tam ödenmesi gibi talepler haklı ve meşru taleplerdir.

Kar üstüne kar yapan tekeller, sermaye sahipleri emekleriyle yaşamlarını sürdüren işçi ve emekçilerin bu taleplerini duymazdan geliyor, Mayıs ayında kesilen toplu iş sözleşmeleri görüşmelerine yanaşmıyor.

Biliyorlar ki masaya oturmak, işçinin iş yerindeki güvenliğini sağlamak için yeni giderler anlamına gelecektir.

Ucuz iş gücü göçmenler

Bugün inşaat işçilerinin çalıştıkları iş kolu her an yaşamlarının sonu olabilecek kadar tehlikeli iken sosyal haklardan da yoksun çalışma koşullarına zorlanmaktadırlar.

İnşaat iş kolunda çalışan göçmenler ise ucuz işgücü olarak ve her türlü iş güvencesinden yoksun olarak bu iş kolunda çalışmaktadırlar. Taşeron firmalarda yaşam güvencesinden yoksun çalışan göçmen işçiler ile yerli işçiler arasında ücret eşitsizliği ise giderek artmaktadır. Öte yandan inşaat iş kolunda geçerli olan 100 000’den fazla işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerine yanaşmayan patronların her geçen gün işçinin yaşamını tehlikeye atmaktadır.

Biz İsviçre Göçmen İşçiler Federasyonu olarak inşaat işçisi kardeşlerimizin hak gasplarına karşı yürüttüğü bu mücadeleyi destekliyoruz. Biliyoruz ki sermayenin tüm saldırılarına karşı örgütlenmekten başka yol yoktur. Bu bakımdan işçi kardeşlerimizin başta Toplu İş Sözleşmesi olmak üzere tüm taleplerinin kabul edilmesi haklı ve meşrudur. Bu haklı ve meşru talepli mücadeleye omuz vermek, yanında olmak göçmen emekçiler olmak üzere bütün ezilenlerinde görevidir.

Yaşasın Sınıf Dayanışması!

İnşaat İşçileriyle Dayanışmaya!

TRENKALKIŞ BİLGİLERİ (

Basel Bahnhof11.00– Aarau Bahnhof 11.15-St.Gallen Bahnhof 09.40– Luzern Bahnhof 11.15 –Zürich Bahnhof 11.15-Vevey Pl. du Marché11h15-Lausanne Parc du Vélodrome 11h00-Luganostazione 08.15 –Bellinzona Stazione08.50

 

(TrenlerÜcretsizdir)

 Yaşasın Uluslar arası Dayanışma!