Home , Avrupa , Hükümet’in Yeni Sparpaket Programı Tepki Topladı

Hükümet’in Yeni Sparpaket Programı Tepki Topladı

AVUSTURYA | 01 – 11 – 2010 | Tasaruf paketine karşı Avusturya`nın 4 bölgesinde protesto yürüyüsü gerçekleşti. Yukarı Avusturya`nın Linz şehrinde, Tasaruf (soygun) paketi kapsamında çoçuk yuvalarının parali hale getirilmesi kreş eğitimcileri tarafından protesto edildi.

Viyana, Linz, Salzburg ve Graz`da tasaruf paketi kapsamında hükümet tarafından uygulanmak istenen saldırılara karşı kitlesel yürüyüşler gerçekleştirildi. Avusturya burjuvazinin çıkarları doğrultusunda, SPÖ-ÖVP hükümetinin aile yardımı, üniversite bursları ve üniversite eğitim bütçesinde kısıtlamaya gitme hedefi  28.10.2010 tarihinde 4 alanda eşzamanlı gerçekleşen yürüyüşlerle protesto edildi. Işçi Sınıfı ve emekçiler tarafından kazanılmış demokratik hak ve özgürlüklerin gün geçtikçe tasfiye edilmesi, eğitimin özelleştirilmesi ve paralı hale getirilmesi ile birlikte kitleleri yeni saldırılar beklemekte.

Aile yardımında kesinti ve üniversite eğitim bütçesindeki kısıtlamalarla birlikte özellikle halk gençliğinin akademik-demokratik haklarını çiddi saldirilar beklemekte. Çeşitli yerli demokratik gençlik örgütlerinin çağrısı ile örgütlenen yürüyüşler binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Avusturya`da son süreçte yoğunluklu gerçekleşen yürüyüşlerle birlikte öğrençi harektinde ve bu eksende kendiliğinden gelişen kitle hareketine devrimci müdahalelerde bulunmak YDG olarak önemli görevlerimiz arasındadır. Son iki haftalik süreçde ardı ardına eylemlikler gerçekleştirildi. Bu tepkisel süreçde örgütsel misyonumuza bağlı olarak ilişkiler geliştirme ve hareketin içerisinde olmak Avusturya YDG (Yeni Demokratik Genclik)  açısından oldukça önemlidir.

Avusturya hükümeti, işçi ve emekçilerin demokratik haklarına yönelik saldırıyı tasaruf paketi ile kamu alanında gerçekleştiriyor. Avusturya´da uzun yıllar verilen mücadele sonucu sosyal alanda kazanılan  haklar tek tek tasfiye ediliyor. Çoçuk kreşlerinde özellikle işçi ailelerinin çoçukları parasız bir şekilde kreşlerde eğitim görebilme olanağına sahipti. SPÖ-ÖVP (Avusturya Sosyaldemokrat Partisi – Avusturya Halk Partisi)  hükümetinin tasaruf paketi kapsamında çoçuk kreşlerinin %90´nı paralı hale getirmesi ile yoksulluk sınırına dayanan ailelerinin çoçuklarını çiddi derecede etkilemektedir. Yine buna bağlı olarak kamu alanı çalışanı olan eğitimcilerin ise maaşlarında ve sözleşmelerinde kısıtlamaya giden hükümet sosyal ve ekonomik haklarıda tasfiye etmekte. Avusturya Sendikalar Birliğine bağlı olan kamu alanı sendikasi tarafından bir miting ile protesto edildi. Parasız çoçuk kreşleri ve parasız eğitim taleplerinin öne çıktığı eyleme ATIGF ve YDG aktivistleri olarak konuya yönelik bildirilerimizle katılım sağladık. 1000`i geçgin bir katılımın olduğu mitingde özellikle Sosyaldemokrat Partinin tutumunun protesto edilmesi ise ilgi topladı.

ATIGF

Linz Yeni Demokratik Gençlik.