Home , Avrupa , Hollanda Sağ-Liberal Partisi VVD Avrupa Sınırlarını Mültecilere Kapatma Önerisi Yaptı!

Hollanda Sağ-Liberal Partisi VVD Avrupa Sınırlarını Mültecilere Kapatma Önerisi Yaptı!

vvdLA HEY| 23-03-2015 | Hollanda iktidar sağ-liberal partisi VVD parlamentoya sunduğu öneri ile Hollanda’yı sarstı.

Sunulan öneri ise Avrupa dışından gelen bütün mültecilere Avrupa sınırlarının kapatılması. Avrupa dışı ülkerden gelen mültecilerin kendi bölgelerinde kalmalarını talep eden önergede Avrupa dış sınırlarının mülteci/iltica akımlarına tamamen kapatılması öneriliyor.  Aynı zamanda Hollanda göçmenlik yasalarının tekrardan gözden geçirilmesini talep eden önerge yeni göçmen akımlarının durdurulmasını öne sürmekte.

Yapılan önerge Hollanda’nında imzaladığı Uluslararası Antlaşmalara aykırı. Bunlar 1951 BM Mülteci Antlaşması, bu antlaşma ülkeleri kendilerine yapılan iltica başvurularını dikkate almakla hükümlü kılar. Bunun yanısıra 1950 Avrupa Insan Sözleşmesi ve 1984 Anti-İşkence Sözleşemelerinede aykırıdır. ANP-25188232-611x328

Avrupa ülkelerini iltica/mülteci akımına kapatma planı salt sözleşmelere aykırı olmamakla birlikte insanlar, toplumlar arası dayanışma ve güven içersinde bir yaşam kurma hakkını hiçe saymakta. Böylesi bir önergenin yapılması Hollanda politika ve toplumundaki dayanışmanın azaldığının bir belirtisidir. Toplumsal tepkilerle karşılaşan bu önerge diğer politik partiler tarafından her ne kadar eleştirilmiş olsada, yapılan eleştirilerin daha çok planın uygulanamaz olduğuna dair olması ve insan haklarına ne kadar aykırı olduğu yönünde olmaması oldukça dikkat çekiciydi.

Gün be gün kapitalist/emperyalist çıkar savaşları artarken, Ortadoğu’da olduğu gibi, ve milyonlarca insan zorunlu olarak mülteci olup topraklarını terketmek zorunda kaldığı bir süreçte yapılan bu önerge insanlık açısından önemli bir yenilgidir.

Hollanda Türkiyeli İşçiler Federasyonu olarak bu önergeyi kınayan bir açıklama yayınlayıp Demokratik Güçler Birliği ile ortaklaştırılıp geniş çevrelerle paylaşılarak protesto edilmiştir.

 

 

scroll to top