Anasayfa , Avrupa , “HEPİMİZ ATİK’LİYİZ” SLOGANLARIYLA, İŞÇİ SINIFININ BİRLİK, DAYANIŞMA VE MÜCADELE GÜNÜ 1 MAYIS`TA MEYDANLARA !

“HEPİMİZ ATİK’LİYİZ” SLOGANLARIYLA, İŞÇİ SINIFININ BİRLİK, DAYANIŞMA VE MÜCADELE GÜNÜ 1 MAYIS`TA MEYDANLARA !

ATIK-LOGO-1024x900İşçiler, Emekçiler, Göçmenler,

Bu yıl 1 Mayıs’ı kurumumuz ATİK’e Avrupa emperyalist devletlerin saldırısıyla karşılıyoruz. Saldırıyla içlerinde ATİK yöneticierininde bulunduğu 12 aktivistimiz tutuklanarak izolasyon hücrelerine konuldular.

Avrupada ekonomik krizin derinleşmesiyle birlikte, toplumda ortaya çıkan muhalefet ve örgütlenme isteğinden korkan egemenler halkın örgütlenme alanlarına saldırmaktadırlar. Avrupa’da otuz yılı aşkın bir süredir anti-emperyalist, anti-faşist mücadele yürüten kurumumuz ATİK’e yönelik saldırı ve tutuklamalar buradan kaynaklanmaktadır. Avrupada bizlere ilerici devrimci ve demokratlara saldırılar her geçen gün artmaktadır. Bu saldırılara, gözaltılara, tutuklamalara yanıt olarak bu yıl 1 Mayıs’da meydanları “Hepimiz ATİK’liyiz” sloganlarıyla dolduralım.

İşçiler, Emekçiler, Göçmenler,

1886’da Amerika’da, 1 Mayıs’ta işçiler sekiz saatlik işgünü için genel grev günü ilan etmeleri ile birlikte, yüz binlerce işçinin bu talep için işi bırakarak greve gitmesi bu günün daha da önemli kılınmasına neden olmuştur. Ortaya çıkan bu durum vesilesi ile 1889’da toplanan Uluslararası İşçi Kongresinde (İkinci Enternasyonal) sekiz saatlik işgünü birinci talep olarak kabul edilmiş, 1890’nın 1 Mayıs’ı tüm dünya’da genel grev günü ilan edilerek, bugünü işçilerin uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak kutlanmasına karar vermiştir. Dünya işçi ve emekçilerinin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs, o günden bugüne kadar işçilerin burjuvaziye karşı birlikte mücadeleyi yükselterek dayanışmayı en üst seviyeye çıkardıkları gün olarak kutlanılmaya devam edilmektedir..Tarih sahnesinde en devrimci sınıf olarak  var olan İşçi sınıfının  mücadelesi mevcut kapitalist-emperyalist sistemi alt edinceye ve yerine sömürüsüz, özgür yaşanılabilir bir dünya kuruluncaya dek sürecektir.

İşçiler, Emekçiler, Göçmenler,

Bugün Ortadoğu’yu yeniden dizayn etme adı altında mazlum halklar katledilerek yerlerinden göç ettiriliyor. Bölgede emperyalistler BOP adı altında her türlü ideolojik ve kültürel saldırı imkanlarını kullanmayı denemiş olmalarına rağmen, bölgemizin kadim halkları öndersizliklerine, örgütsüzlüklerine, proleter sınıf ideolojisinden yoksun bırakılmış olmalarına rağmen, işbirlikçi diktatörlüklerin terörüne rağmen direniyorlar.

Suriyede gelinen aşamada yüzbinlerce insan katledilmiş, milyonlarca insan sürgünlerde yaşamaya mahkum edilmiştir. Bu katliamda payı olan Türk devleti umduğunu bulamasada ÖSO ve İŞID’e destek vermeye devam etmektedir. Kürtlerin oluşturduğu özerk bölge olan Rojavayı içine sindiremeyen Türk devleti, beslediği İŞID çeteleri vasıtasıyla Kobane’ye saldırıp düşürmeye çalışmıştır. Emperyalistlerin taşeron örgütü olan İŞID, Türk devletininde hertürlü desteğini arkasına almasına rağmen Kobane’e Kürt halkının ve dostlarının direnişine takılmış, yürütülen kahramanca direnişle şeriatçı İŞID güçleri yenilgiye uğratılmıştır.

2015 1 Mayıs’ını kutlamaya hazırlanan işçi ve emekçiler 2008’de başlayan giderek derinleşen ekonomik krizin ağır yükü altındadır. AB ülkelerinde kriz öncesinde %7-8 arasında olan işsizlik bugün %13 lere yaklaşmış durumdadır. Buna iş aramaktan vazgeçen 10 milyon insanıda eklediğimizde bu oran %17yi geçmektedir. AB tasarruf paketleri denilen bir politika ile krizin maliyetini işçi sınıfının ve emekçilerin üzerine yükleyen ve krizi çalışma yaşamını değiştirmek için fırsat olarak değerlendirme amacıyla ele almaktadır. Bu anlamda mevcut sistem en büyük saldırıyı işçi ve emekçilere ve onların örgütlülüğüne yöneltmektedir.

Emperyalist, kapitalist sistem, sendikalarıda inisiyatifsiz ve etkisiz hale getirerek, sendika bürokrasisinin uzlaşmacı tutumları sebebiyle de, işçi sınıfının öz örgütlülüğüne önemli darbeler vurmuştur. Tüm bu olumsuz koşullara rağmen Avrupada ve tüm dünyada işçilerin ortaya koydukları tepkiler, grevler, direnişler ezilenlerin sokağa taşan öfkesi bize artık herşeyin eskisi olmayacağını, mücadelenin dahada gelişeceğini göstermektedir.

İşçiler, Emekçiler, Göçmenler,

İşçi sınıfının birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs’da; Emperyalist saldırılara, sömürüye, talana dur demek için: Eşitlik, özgürlük ve adalet için… Irkçı politikaları boşa çıkarmak için…Tüm işçi ve emekçi halkımızı meşru direniş haklarını kullanarak alanlara çıkmaya çağırıyoruz.

Yaşasın 1 Mayıs! Biji Yek Gulan!

Bütün ülkelerin işçileri ve ezilen halkları Birleşin!

1 Mayis 2015

1.Mai 2015-Deutsch