Home , ATİK , HDP Çatısı Altında Birleşen Demokrasi Güçlerini Destekleyelim, Oyumuzu HDP’ye Verelim!

HDP Çatısı Altında Birleşen Demokrasi Güçlerini Destekleyelim, Oyumuzu HDP’ye Verelim!

Atik-logo0AHM |08.03.2015| Türkiye’de 7 Haziran 2015 tarihinde genel seçimler gerçekleştirilecektir. 2014 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı seçimlerinden itibaren yurtdışında yaşayan Türkiyeliler de artık seçimlerde oy kullanabilmektedirler. Türkiyeliler, uzun zamandır seçimlerde oy kullanma hakkı talep etmekteydiler. Bu talep esasen geçen yıl gerçekleşmiş olsa da, gerek kayıtlardan ve gerekse de randevu sorunlarından kaynaklı bir çok insan seçimlerde oy kullanamamıştır. Bu seçimlerde durum biraz daha farklı olacak gibi görünüyor.

Seçim süreçleri kitlelerin siyasete daha yakın ve ilgili oldukları dönemlerdir. Bütün toplu alanlarda seçimler üzerinde tartışmalar yürütülmektedir. Özellikle Türk devleti, Avrupa’da yaşayan Türkiyelileri bir yandan döviz makinesi görürken, diğer taraftan da Avrupa’da lobi çalışması yürütmenin bir aracı olarak kullanmaktadır. Bunun için de, devlet erkanı tarafından sıkça “Avrupa’da ki Türkiyelilerin yaşadıkları ülkelerdeki yerliler ile uyum içinde olmamaları” konusunda açıklamalar yapılmaktadır. Çünkü Türkiyeliler Türk devletinin emellerini Avrupa’da gerçekleştirmek açısından oldukça önemli bir yerde durmaktadırlar. 2014 Yılında alınan karar doğrultusunda, yurtdışındaki Türkiyelilerin oy kullanma hakkı, tamda bu emellerine hizmet etmek için değerlendirilmektedir. Demokrat, ilerici kitlelerin ve onların öncüleri olan demokratik kitle örgütlerinin görevi ise; Türkiye ve T. Kürdistanı coğrafyasında süren; özgürlük, eşitlik ve kardeşlik mücadelesinin Avrupa’da sesi olmaktır. Bundan dolayı da 7 Haziran seçimlerinden önce Avrupa’da ortak çalışma yürütmek elzemdir.

İşçiler, Emekçiler;

Türkiye’de faşist diktatörlüğün katliamcı yüzü her gün katmerleşerek ortaya çıkmaktadır. Başta Kürtler, Aleviler, Devrimciler olmak üzere sistemi eleştiren ve karşı çıkan herkese saldırılmakta, göz altına alınarak hücrelere konulmaktadır. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi, birde adına “kaza” dedikleri, aslında bir işçi kıyımı yaşanmaktadır. Yazın Soma’da kömür madeninde çıkan gazda 300’ü aşkın işçi hayatını kaybetti. Soma katliamından sonra da sadece bir kaç ay içerisinde yüzlerce işçi çeşitli iş yerlerindeki kazalarda ya yaşamlarını yitirdi, ya da yaralanmıştır.

İşçi ve emekçilerle adeta dalga geçercesine arka arkaya çıkartılan “torba yasa”larda işçilerin payına düşen; taşeronlaştırma, kiralık iş gücünün geliştirilmesi, örgütsüzlüğün yaygınlaştırılması, iş güvenliğinin hiçleştirilmesi iken, sermaye sahiplerine düşen ise ucuz işgücü cenneti olmaktadır. AKP iktidarı döneminde 13 bini aşkın işçi adeta toplu katlimlarda olduğu gibi hayatını kaybetmiştir. Maden ocakları ve inşaatlar başta olmak üzere, daha birçok iş yerinde yaşanan “iş kazaları”nda kaybettiğimiz her işçi kardeşimiz, yurt dışında yaşayan biz Türkiyeli işçilerin de yüreğini dağlamaktadır. Bu nedenle Haziran seçimlerinde Türkiye’de işçi kardeşlerimizin sorunlarına sahip çıkmak için, onların taleplerinin temsilcisi olacak HDP’e oy vererek destek sunalım.

Ezilenin Ezileni Kadınlar ve LGBTİ Bireyler;

Erkek egemen düşünce ve eyleminlerinin bir devlet politikası haline geldiği Türkiye’de, kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz ve hunharca katliamlar, haber değeri bile olmayan sıradan günlük olaylar haline gelmiştir.

Her gün medyada kadına yönelik şiddet, adeta teşvik edilerek katliamlara adres gösterilmektedir. Türkiye’de neredeyse günde ikişer, üçer kadın veya LGBTİ birey işkence yapılarak katledilmektedir. Hükümet sözcüleri, bakanlar, milletvekillerinin söylemleri kadına ve LGBTİ lere yönelik şiddeti adeta meşrulaştırmaktadır. Mağdurlara sahip çıkma yerine, hafifletici nedenlerle suçluları adeta ödüllendirmektedirler.

Kadın emeğini yok sayarak, onu istihdam dışında bırakarak, sömürünün en üst boyutu olan esnek ve kayıt dışı emeğin vazgeçilmez parçası haline getiren egemenler, LGBTİ’lere dönük istihdam yaratmayı akıllarına bile getirmiyorlar. Ürettikleri politikalarla Ortadoğu’da ve T. Kürdistanı’nda kadın bedeninin savaş malzemesi haline getirilmesine yeşil ışık yakıyorlar.

Erkek egemen düşüncenin ürünü olan, kadınlara ve LGBTİ bireylere yönelik şiddete, baskıya, katliamlara ve yok saymaya karşı, kadınların ve LGBTİ’lerin sesi olacak olan HDP’ye oy vererek destek sunalım!

Özgürlük Mücadelesinin Temel Taşları Gençler;

Türkiye’de baskılar, işkenceler, tutuklamalar sürmektedir. Üniversitelerde haklarını arayanlara, sokağa çıkarak hükümetin politikalarını teşhir edenlere, T. Kürdistanı coğrafyasında yaşanan katliamlara; işsizliğe, yoksulluğa, hak gasplarına dur demek için tepki gösteren gençlere yönelik saldırılar her gün katmerleşerek devam etmektedir. Ticaret sektörüne dönüştürülen eğitim sistemi, eğitime zorunlu ders olarak sokulan din dersi, her yere yayılan imam hatipler ile “Ya bizdensin, yada karşı taraftan” politikasıyla yandaş gençlik yaratma çabaları tüm hızıyla devem etmekte, din üzerinden kutuplaşma yaratmaktadır

Tüm bu saldırılara karşı, Türkiye’de gençler sokakta hesap sorma bilincini yaygınlaştırmaktadır. Okulda, sokakta, hücrede celladın üstüne tüküren gençlerin mücadelesini sahiplenmek için HDP’ye oy vererek ve çevremizdekilerin de oy vermelerini sağlayarak destek sunalım.

Avrupa’da Hayatını Sürdürmek Zorunda Kalan Sürgünler;

Tarihi katliamlar, zindanlar, işkenceler dolu olan Türkiye’de, can güvenliği olmadığı için Avrupa’da hayatını sürdürmek zorunda kalan binlerce politik sürgün söz konusudur. Bir çoğu da bu sürgünde ülke hasretiyle hayatını kaybetmektedir. Türkiye’de yaşanan bu zulme ve insanlık dışı uygulamalara karşı çıkmak için, insanların doğdukları topraklarını terk etmemesi ve sürgünde kalmamaları için HDP’ye oy verelim, destek olalım, çevremizin oy vermesi için çalışma yürütelim.

Kürtler, Ermeniler, Aleviler ve Diğer Ezilenler, Horlananlar, Soykırıma Maruz Kalanlar;

Osmanlı’nın son yıllarında, 1915’te başlayan Ermenilere yönelik soykırım başta olmak üzere, Alevilere, Kürtlere ve diğer azınlıklara yönelik islamlaştırma girişimleri, katliam ve soykırım geleneği, Cumhuriyet döneminde de devam etmiştir. Dersim, Maraş, Çorum, Cizre, Sivas ilk anda sayılabilenlerdir. Bu yıl Ermeni soykırımının 100. yıl dönümü. Üzerinden 100 yıl geçmiş olmasına rağmen devlet yetkilileri hala bunun bir soykırım olmadığını savaş halinden kaynaklandığını büyük bir yüzsüzlükle iddia etmekteler.

Cumhuriyetin kuruluşundan bu güne Kürtlere yönelik imha, katliam, sürgün ve zindan politikası da her yönüyle sürmektedir. Bir taraftan “barış, müzakere” denmekte, diğer taraftan Roboski’de olduğu gibi Kürt gençleri toplu katledilmekte, ya da Cizre’de olduğu gibi en küçük bir hak aramada çocuk – yaşlı demeden hedef alarak ateş edilmekte, zindanlara atılmaktadır. Bir taraftan “barış, müzakere” denmekte, diğer taraftan DAİŞ çetesi üzerinden Kürtler katledilmekte, parlamentoya girmesinler diye yüzde 10 barajı koyulmaktadır.

Türkiye’de, yaşanan katliamların, soykırımların, yargısız infazların hesabını sormak, sorumluları açığa çıkartmak, demokratik talepleri seçim meydanlarında haykırmak için HDP çatısı altında birleşen demokrasi güçlerini destekleyelim.

Doğanın Katledilmesine Karşı Çıkanlar;

Türkiye’de; madenler, HES’ler ve barajlar projeleriyle doğu tekellere peşkeş çekilmektedir. Karadeniz’de HES projeleri, Dersim’de barajlar projeleri, gene tüm Türkiye’de madenler projeleri ve bir çok alanın imara açılmasıyla binlerce zeytin ağacının kesilmesi gelecekte tüm yeşil alanların çöle çevrilmesidir. Devletin bu uygulamalarına karşı çıkan, HES’ler, barajlar, madenler, imar planlarına yönelik aktif çalışma yürüten, sokağa çıkan, doğasını koruyanlar, bu projelerin durdurulması mücadelesinde sizlerin yanında olan ve HDP çatısı altında birleşen demokrasi güçlerini oylarımızla destek sunalım.

Vur Eskiye Yıkılsın, Omuz Ver Yeniye Yeşersin;

Avrupa’da seçimler sürecinde kitlelerle bağ kurmak, onların beklentilerine cevap olmak, onların taleplerini dillendirmek önemli bir yerde durmaktadır. Kitleler kendilerine olan güveni ve demokrasi güçlerinden beklentilerini, Gezi ayaklanması ve Kobane direnişi sürecinde sokakları işgal ederek, gece yarısı sokağa çıkarak kendisini gösterdi. Düsseldorf’da, Köln’de yüzbinleri aşkın kitle, Gezi ayaklanmasını, Soma maden işçilerini, Kobane direnişini sahiplenmek için sokağa çıktı ve hesap sordu.

Bütün bu gerçeklikler, Türkiye’de ezilenlerle egemenler arasındaki çelişkileri büyütmekte ve patlamaya hazır bir volkana dönüştürmekte. Bu durumun farkında olan egemenler ise, kendilerini emniyete alabilmek için üst üste torba yasalar çıkartmakta. Böylesi bir süreçte ezilenlerin ortak yanlar ve talepler üzerinde birleşerek ortak bir barikat, ortak bir set, mücadele hattı oluşturabilmesi çok önemli bir yerde durmaktadır.

Avrupa’nın birçok ülkesine serpilmiş; yurtseverler, işçiler, emekçiler, gençler, kadınlar ve LGBTİ bireyler; özgürce, eşitçe ve kardeşçe bir yaşam için, işçilerin birliği ve halkların kardeşliğini geliştirmek için oyumuzu HDP’ye verelim. Seçim çalışmasında aktif yer alırken, tüm çevremizi de seferber edelim. Faşist Türk devletinin; imha, inkar ve katliamcı yüzünü teşhir etmek için HPD’yi destekleyelim!

Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu (ATİK) ve ona bağlı kurumlar olarak, tüm üye ve çevre ilişkilerimizle birlikte 7 Haziran’da yapılacak seçimlerde HDP’yi destekliyor, herkesi sürece katılarak omuz vermeye çağırıyoruz.

Kahrolsun Faşizm ve Her Türden Gericilik!

Yaşasın Halkların Kardeşliği!

ATIK-Secimler 2015 PDF (Bildiri)

scroll to top