Home , Avrupa , HDK Almanya 1. Olağan Kongresini Gerçekleştirdi

HDK Almanya 1. Olağan Kongresini Gerçekleştirdi

Almanya‘ nin değişik şehirlerinden bir araya gelen misafirler ve 90 delegenin katılımıyla gerçekleştirilen kongre Alman Sendikalar Birliği  DGB’nin Frankfurt’taki salonunda gerçekleştirildi.

Selahattin Demirtaş ‚in göndermiş olduğu ve cumhurbaşkanlığı adaylığına, seçimlere ve seçimlerde izlenmesi gereken dayanışma ve birliğin neden önemli olduğuna dair görüşlerinin de yer aldığı mesajın okunmasının ardından yapılan saygı duruşuyla kongre başlatıldı.
Divan seçimi ve gündemlerin delegeler tarafından onaylanmasıyla kurumlar adına yapılan konuşmalar ve mesajların okunmasıyla devam edildi. Die Linke den Gökay Akbulut ve Ulrich Wolken’in de katıldığı ve dayanışma – başarı dileklerini sundukları konuşmalarının ardından, Yeni Kadın`ın göndermiş olduğu mesaj da okundu.

„Son yıllarda başta Türkiye ve Türkiye Kürdistanı  olmak üzere dört bir yanda kadın haklarına yönelik saldırılar ve kadın cinayetleri artarak devam etmektedir. Ancak şiddet, gasp ve cinayetlerdeki bu artış mücadelemizi durdurmak bir yana, kadınlar dünyanın dört bir yanında sokaklara dökülerek erkek egemenliğine karşı mücadeleyi ve dayanışmayı büyütme çağrıları yapmıştır. Yalnızca katkı yapmakla kalmamış bu gasp, şiddet ve cinayetlere örgütlenerek, direnişler örgütleyerek ve mücadele ederek yaşam umudunu hepimize birkez daha göstermiştir.

Dolayısıyla böylesi bir süreçte gerçekleştirdiğiniz kongrenizi en içten dayanışmacı duygularımızla selamlıyor, başarılar diliyoruz.
Başta sayın  divan olmak üzere delege ve misafir dostlarımızı da Mayıs ayının direnişçi ruhuyla selamlıyor,saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.“ vurgusu yapılan  mesajın okunmasının ardından, HDP milletvekili Nursel Aydoğan kürsüye gelerek, kongreyi selamladı ve Türkiye ‚deki sin gelişmelerle birlikte HDP’ye yönelik saldırılara ve nedenlerine değindi. „Biz gücümüzü Mayıs şehitlerimizden, onların duruş ve öğretilerinden alıyoruz. ‚ diyen Aydoğan, Deniz,Yusuf, Hüseyin ‚den kongreye Haki Karer ve dörtlere, İbrahim Kaypakkaya’dan Sinan Cemgil’e tüm Mayıs ayı şehitlerini de saygıyla andı.

Bir yıllık faaliyet raporunun eş başkanlar Elif Sonzamancı ve Ali Mitil tarafından  sunulmasının ardından, mali rapor da katılımcı ve delegelerin bilgisine sunuldu. Raporlara ilişkin lehte ve aleyhte konuşmalar yapıldı. Raporların onaylanmasının ardından sunulan karar tasarıları delegeler tarafından  onaylandı .
Önümüzdeki yıl Pontus-Rum, Helen soykırımının 100.yılı olması nedeniyle etkinliklerin düzenlenmesi ve Pontus-Rum kurumlarıyla HDK çatısı altında yer almaları için ilişkiye geçilmesinde hemfikir olundu.
Tüzük değişikliklerinin yapılması noktası da çalışma süreçleri içinde tüzüğün tekrar tartışmalar ışığında varsa değişmesi gereken noktalar, bir üst kongreye sunma kararı alındı.
Ali Mitil’in yeniden eş sözcü  seçildiği kongrede, Aynur Karakaya da yeni dönem eş sözcüsü oldu.
Kadınların eşit temsiliyeti ilkesine bağlı kalınarak, 33 kadın, 38 erkek katılımcının seçildiği Almanya meclisi oluşturuldu. Eksik kalan 5 kişilik kadın temsiliyeti için de bölgelere bu kontenjanı doldurma görevi verildi.
Yürütmenin oluşturulması için verilen kısa bir aranın ardından, 18 kişilik bir yürütme seçildi. Burada da yine yeterli kadın adayın olmamasından dolayı bölgelerin en kısa zamanda kadın kotasını doldurmaları gerektiğinin altı çizildi.
Divanın kollektif bir şekilde yönettiği kongrede açılış, gündem maddelerinin oylamaya sunulması ve HDK Avrupa ve kongre  adına konuşmayı Demir Çelik yaparken, Frankfurt yürütmeden Derya Üçek raporların sunumu, Hülya Onur raporların değerlendirilmesi , Stuttgart HDK’dan Solmaz Ruken mesajlar ve kurum temsilcilerinin konuşmaları ve Gökçe de   eş başkanlık ve meclis seçimi gündem  bölümlerinin yönetimini üstlendiler.