Anasayfa , Avrupa , VTİD derneği, 50. Genel kurulunu başarıyla gerçekleştirdi

VTİD derneği, 50. Genel kurulunu başarıyla gerçekleştirdi

Avusturyanın başkenti Viyana`da bulunun VTİD-Viyana Türkiyeli İşçiler Derneği, yarım asırdır aralıksız olarak sürdürdüğü demokrasi ve özgürlükler mücadelesini 6 Mayıs Pazar günü gerçekleştirdiği 50. Genel kurulu ile taçlandırdı.

Genel kurulun 6 Mayıs tarihine alınması elbette bir tesadüf değildi. Mayıs ayı, genel olarak işçi sınıfının mücadelesi açısından ve özel olarak da Türkiye devrimci hareketi açısından çok önemli bir anlamı vardır. VTİD’nin 50. Genel kurulu, Türkiye devrimci hareketinin önderlerinden Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan, Mahir Çayan, Mazlum Doğan ve İbrahim Kaypakkaya şahsında devrimci mücadelede yitirdiklerimiz için saygı duruşu ile başladı.

Üye yoklamasının ardından, üye çoğunluğunun hazır bulunduğu genel kurul, divan seçiminden sonra raporların okunması ile devat etti. İki bölüm olarak hazırlanan Siyasal perspektif taslağının 1. Bölümü Avusturya`da yeni hükümet programında yer alan İşçi ve emekçilere yönelik saldırılar, yeni güvenlik yasaları ve Avusturya`da gelişen Irkçılık olarak sunuldu. Siyasal perspektif taslağının ikinci bölümü ise Demokratik kitle örgütleri anlayışımız olarak sunuldu. Yoğun tartışmaların yürütüldüğü siyasal perspektif taslağı, hem üyeler hem de katılımcı misafirler tarafından olumlu değerlendirildi. Genel kurula üyelerinin dışında taraftar ve geçmiş dönemlerde emek sunmuş arkadaşlarında ilgi duyması genel kurula daha olumlu bir hava kattı.

Faaliyet Raporu bölümünde, bugüne kadar alışık olmadığımız bir yöntem uygulandı. Bir yıl boyunca, yoğun bir faaliyet sergileyen 49. dönem Dernek Yönetim Kurulu, bütün etkinliklerin Afiş ve resimlerini Power Point ile yansıtarak göstermesi, hem görsel olarak hemde ilgi çekmesi açısından katılımcılar tarafında alkış ve övgü ile ile karşılandı.

Yeni organların seçimi gündeminde, yönetim kuruluna 7 ve denetim kuruluna ise 3 arkadaşın gönüllü olarak aday çıkması yine altı çizilmesi gereken olumlu bir nokta olduğunuda vurgulamak gerekiyor.

Genel Kurul tartışmalarından sonra, toplamda dört kadın arkadaşımızın yönetime ve denetime seçilmesi de olumlu olarak değerlendirilmesi gereken bir gerçekliktir. Ancak; yeni dönem, aynı zamanda kuşaklar tartışması ve çatışmasını da bereberinde getireceğe benziyor. Üçüncü kuşak olarak adlandırılan üç genç kadın yoldaşımızın, yönetim ve denetime girmesi ileriye yönelik olarak faaliyetlerimizi ve genel yaklaşımımızı da beraberinde geliştirebilecektir.

Yaklaşık 9 saat süren Genel kurul, Birlik Mücadele Zafer, Yaşasın VTİD, ATİGF, YDG, Yeni Kadın ve Yaşasın ATİK sloganlarıyla sonlandırıldı.