Anasayfa , Avrupa , Hannover’de Kültürlerarası Gençlik Forumu 16. Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Hannover’de Kültürlerarası Gençlik Forumu 16. Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Hannover 1HANNOVER | 22-02-2015 |Kültürlerarası  Gençlik  Forumu 15.02.2015 Pazar günü 16.Genel  Kurulunu  gerçekleşleştirdi. Yarıdan fazla üyenin hazır bulunduğu  salt çoğunluk ile genel kurul başlatıldı.Yönetim Kurulu adına yapılan açılış konuşması ve mücadelede yitirdiklerimiz için yapılan saygı duruşunun ardından Divan seçiminden sonra Genel Kurul iradesi Divana bırakıldı.

Gündem maddelerini,gelen değişiklik ve ek önerileriyle üyelerin onayı alındıktan sonrası misafir arkadaşlar ve dost kurumlar mesajlarıyla genel kurulu selamladılar. Hannover 3

Sırasıyla Siyasi,Faaliyet ve Mali Rapor okunarak bunlar üzerinde tartışma yürütüldü.  Raporlar üç yıl önce Genel Kurul da alınan karar ile Denetim Raporu da okunduktan sonra onaylandı… Genel anlamıyla çok fazla üye ve arkadaşlar tartışmalara katılmadı.Raporların tartışılmasında öne çıkan yönler genel tablo içinde Almanya(Hannover)yer verilmemesi idi. Raporlarda kullanılan dilin raporu anlamakta zorluk çıkardığı ve kafalarda çelişkiyi yol açtığı Orta Doğu ve Rojava meselelerinde yer yer abartıya kaçıldığı şeklinde özetlenebilinir. Fakat tartışmalar sonucunda içerik olarak doğru olduğuna karar verildi. Faaliyet raporu üyeler tarafında olumlu bulundu. Faaliyet yoğunluğunun çok olduğu  üyelerinin katılımının az olduğu bir yıl oldu. Rapora ilişkin,yaşadığımız Ülke ve Şehre ağırlık verilmesi yönünde eleştiri ve öneriler sunuldu.
Raporlar okunup onaylandıktan sonra,YK’lu 3 asıl 2 yedek, Denetim Kurulu 3 kişi olarak seçilmiştir.
Geçen Yıl  Genel Kurul kararı olup gerçekleşmeyen yeni Tüzük için Komite kuruldu.
Başarılı bir Genel Kurul, üyelerin dilek ve temennileri ile sona erdi.

Hannover 2