Anasayfa , Avrupa , Hamburg'ta Kadın Örgütlenmelerinden Panel!

Hamburg'ta Kadın Örgütlenmelerinden Panel!

HAMBURG | 01 – 10 – 2010 | ATİK-Yeni Kadın,AGİF Kadınlar Komisyonu,Avrupa Demokratik Kadın Hareketi   ve Hamburg Kürt Kadın Meclisi  tarafından “Özgürlük Mücadelemizi Yükseltelim!”  başlıklı bir ortak panel gerçekleştirildi,Panele konuşmacı olarak örgütleyici kadın örgütlenmelerinin temsilcileri katıldı.

“Emperyalist Savaşta ve Devrimci Mücadelede Kadın” konusunda sunum yapan Hatice Kar , “kadının tarihi hep bastırılmış ve gizlenmiştir” dedi. Özgür Güdenoğlu ise, “Kadına Yönelik Devlet Şiddeti”ne ilişkin konuştu. Şiddetin ekonomik, cinsel, fiziki ve psikolojik olmak üzere dört ayak üzerinden geliştiğini belirten Güdenoğlu, Bosna savaşında NATO güçlerinin kadına uyguladığı şiddeti örnek gösterdi.

“Eşit İş Eşit Ücret!” konusuna değinen ATİK Yeni Kadın Komisyon Zeynep Şakar da, kadın sorununun çıkış kökeni olarak ekonomiyi gösterdi. Şakar, insanları büyük bir bunalıma sürükleyen sanayi devriminin erkek ve kadın arasındaki işbölümünü derinleştirdiğine vurgu yaptı. Sevim Şahin ise, tecavüz kültürünü anlattı. Bütün sorunların altında toplumsal cinsiyetçiliğin yattığını belirten Şahin, “Tecavüzün, baskının ve şiddetin ırkı, dini, dili yok. Artık erkekleri daha barışçıl bir toplum yaratmak için eğitip, dönüştürme görevimiz var” dedi. Erkeklerin de katıldığı panel, katılımcıların sorularının cevaplandırılması ile sona erdi.

Sunumların ardından panel dinleyicilerin soru ve görüşlerini  belirtmeleriyle devam etti. Bu bölüm gerek yöneltilen sorular ve gerekse sunulan görüşlerin çeşitliliği ve çokluğu nedeniyle oldukça canlı geçti. ATİF Dernek lokalinde gerçekleşen panel katılan dinleyicilerden  oldukça olumlu tepkiler alırken,bu türden panellerin sürekli ve daha sık bir şeklide yapılması kurumlardan talep edildi.