Home , Avrupa , Hamburg’ta Dernek Kongresi Başarıyla Sonuçlandı

Hamburg’ta Dernek Kongresi Başarıyla Sonuçlandı

HAMBURG |25.03.2018| Hamburg’ta ATİF ‚in kurucu derneklerinden olan Kültür ve Dayanışma Derneği‘ nin kongresi başarılı şekilde gerçekleştirildi.Kongre açılış konuşması ve yeni bir dünya yaratma mücadelesinde ölümsüzleşenler için yapılan bir dakikalık saygı duruşu ile başladı. Üye tespiti ve çoğunluğun hazır bulunması ile Divan seçimine geçildi. Seçilen iki kişilik divanla kongre de gündem maddeleri önerileri ile beraber onaylandı.

43.Dönem Dernek Yönetim Kurulu (DYK) tarafından önerilen ATİF’in alanlara yararlanılması için gönderdiği taslakta okundu. İlk olarak DYK‘ nın faaliyet raporu okundu.Akabinde tartışmalara katkı sunması açısından önerilen ATİF ‚in alanlara gönderdiği metin de okundu. Türkiye, Kürdistan ve Avrupa ‚da ki gelişmelere yönelik yapılan eylemler faaliyet raporunda sunuldu. Ayrıca DYK ve derneğin durumu da raporda yer aldı. Hamburg alanında gerçekleşen eylemlerin kısa olarak 3 ana temadan oluştuğu biri Faşist T.C saldırıları olan Türkiye ve Kürdistan‘ da ki gelişmeler oluşturdu. Raporda ikinci ana tema Hamburg’ta gerçekleşen G20 zirvesi oldu. G20 sürecini ele alışla beraber öncesi ve sonrasında ki gelişmelere vurgular vardı. Merkezi kongre kararı ile iyi katılım sağlayan YDG’liler de olumlu değerlendirildi. Almanya seçimleri de üçüncü ana tema olarak işlendi. Oluşturulan Enternasyonalist Birlik ile çalışmalara değinildi. Seçim süreci önce ve sonrasında ki gelişmelere yönelik faaliyetler raporda yer buldu. Raporun sunumunun ardından tartışmalara geçildi. ATİF  yazısında İG Metall ve grevler konuları olumlu değerlendirildi. Emek mevzisi olan kurumun daha ileriye gidebilmesi açısından kollektif olarak katkı sunulması gerektiği genel tartışmalarda ağırlıklı değinilen konuydu. Toparlama ve gelen sorular için 43. DYK adına söz hakkı kullanıldı. Yapılan toparlama ile beraber faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporuna ek olarak görsel sinevizyon teknik aksaklık sebebi ile sunulamadı.

DYK raporunun tartışılmasında Yeni Kadın Hamburg örgütlülüğü de söz hakkı alarak yazılı raporu sundu. YDG faaliyetleri içinde  söz hakkı alarak sözlü sunum yapıldı.Kongre bir sonraki gündem maddesi ile devam etti.Mali Rapor’da sunum yapıldı. Oy birliği ile geçen raporda ATİF’in yapılan bağışlara ilişkin teşekkürü iletildi. Denetim kurulu raporu kongreye sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

Yeni organların secimi gündem maddesinde kısa süreli aradan sonra devam etti. Kendisini öneren ve önerilen üyelerden 5 asıl 2 yedek olmak üzere 7 kişilik liste ile yeni DYK seçildi. Denetim kuruluna da 3 üye seçildi. 2 dost kurumun mesajı paylaşıldı. HDK-A ve Fidef kongreye mesajlarını iletti. Dilek ve temenniler için son söz hakları verildi. Kongre canlı tartışmalar ve önerilerle  olumlu olarak gerçekleşti.